Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Skolskjuts med anledning av trafikförhållanden

Skolskjuts kan beviljas på grund av de trafikförhållanden som råder på elevens färdväg mellan elevens hem och elevens skola eller skolskjutshållplats. 

Bedömningen om trafikförhållandena är sådana att eleven ska ges skolskjuts utgår från trafikmiljön och elevens trafikmognad/ålder. Av den anledningen görs det alltid en individuell bedömning av trafiksäkerheten i förhållande till den elev som ansöker om skolskjuts.

Vid vinterförhållanden kan trafiksäkerheten avsevärt försämras. Av den anledningen kan skolskjuts beviljas vintertid och benämns då ”vinterskjuts”. Tiden för vinterskjuts är från och med den 1 november till den 31 mars. Tiden kan utvidgas efter en bedömning av aktuella väderförhållanden. 

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster