Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vem kan beviljas skolskjuts?

En elev som går i en av kommunens grundskolor eller grundsärskola har rätt till skolskjuts om kraven 1, 2, 3 och 5 (se nedan) uppfyller.

Går eleven i en vald kommunal skola utgår krav 3 och krav 6 tillkommer (se nedan).

Går eleven i en fristående skola utgår krav 3 och krav 6 och 8 tillkommer (se nedan).

Går eleven i kommunens gymnasiesärskola ska kraven 1, 2, 4 och 5 (se nedan) uppfyllas.

Går eleven i annan kommuns gymnasiesärskola ska kraven 1, 2, 5 och 7 (se nedan) uppfyllas.

Går eleven i en fristående gymnasiesärskola ska kraven 1, 2, 5, 7 och 8 (se nedan) uppfyllas.

  1. Eleven är folkbokförd i Håbo kommun
  2. Eleven går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola
  3. Eleven går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven
  4. Eleven går i kommunens gymnasiesärskola och
  5. Eleven behöver skolskjuts med hänsyn till ett eller flera av följande skäl: färdvägens längd, trafikförhållanden elevens funktionsnedsättning, annan särskild omständighet.
  6. Eleven kan erbjudas skolskjuts till den valda skolan om det kan ske utan att transporten medför organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen jämfört med vad som hade varit fallet om eleven fullgjort sin skolgång i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven.
  7. Eleven kan erbjudas skolskjuts till den skola eleven går i om det kan ske utan att transporten medför organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen jämfört med vad som hade varit fallet om eleven fullgjort sin skolgång i kommunens gymnasiesärskola.
  8. Skolan är belägen i Håbo kommun.

Sidansvarig: Hanna Lundberg

Vanliga frågor och svar

Klicka för support
Stäng supportfönster