Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Vem kan beviljas skolskjuts?

En elev som går i en av kommunens grundskolor eller grundsärskola har rätt till skolskjuts om kraven 1, 2, 3 och 5 (se nedan) uppfyller.

Går eleven i en vald kommunal skola utgår krav 3 och krav 6 tillkommer (se nedan).

Går eleven i en fristående skola utgår krav 3 och krav 6 och 8 tillkommer (se nedan).

Går eleven i kommunens gymnasiesärskola ska kraven 1, 2, 4 och 5 (se nedan) uppfyllas.

Går eleven i annan kommuns gymnasiesärskola ska kraven 1, 2, 5 och 7 (se nedan) uppfyllas.

Går eleven i en fristående gymnasiesärskola ska kraven 1, 2, 5, 7 och 8 (se nedan) uppfyllas.

  1. Eleven är folkbokförd i Håbo kommun
  2. Eleven går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola
  3. Eleven går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven
  4. Eleven går i kommunens gymnasiesärskola och
  5. Eleven behöver skolskjuts med hänsyn till ett eller flera av följande skäl: färdvägens längd, trafikförhållanden elevens funktionsnedsättning, annan särskild omständighet.
  6. Eleven kan erbjudas skolskjuts till den valda skolan om det kan ske utan att transporten medför organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen jämfört med vad som hade varit fallet om eleven fullgjort sin skolgång i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven.
  7. Eleven kan erbjudas skolskjuts till den skola eleven går i om det kan ske utan att transporten medför organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen jämfört med vad som hade varit fallet om eleven fullgjort sin skolgång i kommunens gymnasiesärskola.
  8. Skolan är belägen i Håbo kommun.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster