Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Pågående arbeten som påverkar trafiken

Just nu händer det mycket i Håbo. Nya bostadsområden växer fram, ett resecentrum är under uppbyggnad och infrastrukturen anpassas. Vi har därför flera projekt igång som under en period påverkar både biltrafik, gång och cykel. Vi förstår att det kan skapa olägenheter och ber om förståelse och visad hänsyn under den här tiden.

På sidan Drift- och störningsinformation hittar du löpande information om till exempel trafikomläggningar, begränsad framkomlighet och planerade vattenavstängningar.

Du kan också läsa mer om Håbos utveckling och aktuella projekt på sidan Håbo växer.

Stockholmsvägen
För att kunna försörja invånarna i Håbo med vatten och avlopp är det nödvändigt att förstärka huvudledningsnätet. Det påbörjade anläggningsarbetet är projekt BÅT, som står för Bålsta tätort, och kommer nu att påverka Stockholmsvägen mellan Herrgårdsgatan och Skeppsrondellen. Denna sträcka beräknas påverkas ungefär sex månader framöver. Därefter kommer ytterligare sträckor av Stockholmsvägen att påverkas.
Läs mer om Projekt BÅT

Kraftleden
En ny gång- och cykelväg håller på att anläggas längs med Kraftleden, förbi Västerskogs industriområde som första etapp. Samtidigt passar vi på att rusta upp de busshållplatser som ligger utmed sträckan. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2022.
Läs mer om gång- och cykelvägen längs med Kraftleden

Södra Bålstaleden och Stockholmsvägen samt Enköpingsvägen
E.ON har pågående projekt med att strömförsörja Logistik Bålsta och grävningarna kommer under några nätter vecka 45 påverka Södra Bålstaleden och Stockholmsvägen vid Kalmarrondellen samt Enköpingsvägen vid övergångsstället i närheten av Åsleden.
Läs mer om arbetet vid Kalmarrondellen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster