Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ny elledning planeras för ett starkare stamnät

En ny elförbindelse ska anläggas mellan Enköping och Sollentuna för att förstärka stamnätet. Projektet är i ett tidigt skede och Svenska kraftnät har inlett en dialog med berörda kommuner, länsstyrelser och myndigheter.

Syftet med den nya luftledningen är att öka överföringskapaciteten och säkra den framtida elförsörjningen i Stockholmsregionen samt bidra till ett robust och driftsäkert elnät. Ledningen kommer att ersätta den befintliga ledningen mellan Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun.

I den inledande dialogen med bland annat kommuner i området presenteras två utredningskorridorer som Svenska kraftnät har identifierat genom framkomlighetstudier. Utredningskorridorer är bredare områden inom vilka den nya ledningen kan komma att placeras.

Håbo kommun har i detta inledande skede angett att kommunen förordar en dragning genom den befintliga ledningsgatan.

Karta med rosa markering av utredningskorridorer för ny elledning

Samråd och öppet hus

Våren 2020 planerar Svenska kraftnät att kunna presentera ett förslag till ledningssträckning tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar.

Då kommer de att bjuda in berörda till ett samråd, för att samla in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen. Informationen från fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser och andra intressenter är värdefull för Svenska kraftnäts val av sträckning.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och synpunkter från myndighetsdialogen görs sedan en samlad bedömning och Svenska kraftnät väljer den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan efter att flera aspekter har vägts samman. Dessa är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet.

Som en del av samrådet kommer Svenska kraftnät även att bjuda in till öppna hus med fastighetsägare, närboende och andra intressenter under våren.

Tidplan för projektet

  • Hösten 2019 Dialog med kommuner och länsstyrelser
  • Våren 2020 Samråd och öppna hus med närboende och allmänhet
  • Preliminärt 2026 Byggstart
  • Preliminärt 2029 Den nya ledningen tas i drift
  • Preliminärt 2029 Rivning av den befintliga ledningen

Här kan du läsa mer om projektet Hamra-Överby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om utvecklingen av stamnätet

Det svenska stamnätet byggs ut och förstärks av flera anledningar. Många av ledningarna och stationerna är ålderstigna och måste förnyas. Utvecklingen är också en förutsättning för utbyggnaden av produktionen av förnybar el.

Ledningsförstärkningen är en av flera åtgärder som Svenska kraftnät gör inom projektet Storstockholm Väst för att säkra den framtida elförsörjningen och driftsäkerheten i Stockholmsregionen. De kraftledningar som ersätts är byggda på 1930- och 1950-talet och är i behov av förnyelse.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster