Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Arbeten i Tvåhusområdet påverkar trafiken

Under hösten regleras trafiken förbi Skeppsrondellen med trafikljus. Anledningen är att VA-ledningar ska dras om eftersom de ligger på så kallad kvartersmark som ska bebyggas. Gående och cyklister påverkas i september när E.ON drar fjärrvärme i gång- och cykelvägen från Kalmarrondellen till Håtunavägen.

Vecka 32 etablerar sig kommunens entreprenör nedanför Björksäterkyrkan. Det innebär att baracker och annat som behövs under arbetet med vägar, torg, VA och belysning i Tvåhusområdet ställs på plats.

Veckan därpå, omkring den 10 augusti, börjar arbetet med VA-ledningarna vid Skeppsrondellen på Stockholmsvägen i Bålsta. Under den tiden regleras trafiken förbi Skeppsrondellen med trafikljus. Blinklampor har beställts till skyltarna som markerar övergångsställen. De kommer att blinka när gående är i närheten.

Sedan fortsätter arbetet upp längs Håtunavägen.

Ny gata anläggs

I augusti börjar också arbetet med en ny väg som får namnet Herrgårdsgatan. Den kommer att gå rakt upp från Skeppsrondellen.

Kommunens projekt startar vid Skeppsrondellen och rör sig bortåt i Tvåhusområdet till Björksäterkyrkan.

Första och andra etappen beräknas bli klara sommaren 2021. Vägen görs klar upp till första asfalteringsnivån. Som det ser ut idag tar entreprenören sedan en paus och återkommer cirka ett år senare för att göra finplaneringen. Under mellantiden bygger de olika exploatörerna sina hus i området.

Gående och cyklister får välja annan väg när fjärrvärme dras

I september planerar E.ON att börja dra fjärrvärme i gång- och cykelvägen från Kalmarrondellen till Håtunavägen. Det innebär att den inte kommer att kunna användas under en period. Det kommer att finnas hänvisningar på plats som visar var man kan gå och cykla istället.

Om planerna för området

Detaljplanen ska göra ny bostadsbebyggelse möjlig, liksom viss verksamhet i bottenvåningarna, som handel och kontor. Den karaktär som eftersträvas för området är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt gör detaljplanen det möjligt att bygga omkring 500 lägenheter.

Fastigheterna D, E och F (se bilden) har fått bygglov. För G och H har rivningslov och förberedande marklovsarbeten beviljats. Bygglovsansökningar för A, B och C är på gång att lämnas in.

Plankarta Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa tidigare information om Tvåhus-projektet

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster