Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Pågående arbeten som påverkar trafiken

Just nu händer det mycket i Håbo. Nya bostadsområden växer fram, ett resecentrum är under uppbyggnad och infrastrukturen anpassas. Vi har därför flera projekt igång som under en period påverkar både biltrafik, gång och cykel. Vi förstår att det kan skapa olägenheter och ber om förståelse och visad hänsyn under den här tiden.

På sidan Drift- och störningsinformation hittar du löpande information om till exempel trafikomläggningar, begränsad framkomlighet och planerade vattenavstängningar.

Du kan också läsa mer om Håbos utveckling och aktuella projekt på sidan Håbo växer.

Stockholmsvägen
För att kunna försörja invånarna i Håbo med vatten och avlopp är det nödvändigt att förstärka huvudledningsnätet. Det påbörjade anläggningsarbetet är projekt BÅT, som står för Bålsta tätort, och kommer nu att påverka Stockholmsvägen mellan Herrgårdsgatan och Skeppsrondellen. Denna sträcka beräknas påverkas ungefär sex månader framöver. Därefter kommer ytterligare sträckor av Stockholmsvägen att påverkas.
Läs mer om Projekt BÅT

Kraftleden
En ny gång- och cykelväg håller på att anläggas längs med Kraftleden, förbi Västerskogs industriområde som första etapp. Samtidigt passar vi på att rusta upp de busshållplatser som ligger utmed sträckan. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2022.
Läs mer om gång- och cykelvägen längs med Kraftleden Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster