Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Först i Sverige med längsta sträckan klimatanpassad asfalt

Löv liggandes på asfalt

Håbo kommun blir först i Sverige med längsta sträckan med klimatanpassad asfalt där det fossila bindemedlet ersatts med trädens naturliga bindemedel, lignin. Sträckan med den nya asfalten anläggs på del av Kraftleden och Kalmarvägen i Bålsta.

Den klimatanpassade asfalteringen sker i slutet av augusti på en 1,7 kilometer lång sträcka från Fältvägen på Kalmarvägen till och med nya Ängsbackens förskola på Kraftleden i Bålsta.

Biprodukt från träindustrin

Lignin är ett samlingsnamn för en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka. Produktionen av den klimatanpassade asfalten sker i närområdet, i Svevias asfaltverk utanför Arlanda. Asfaltverket drivs med bio-bränsle och använder enbart grön el. Dessutom kommer en del av asfaltmassan att bestå av returasfalt. Både produktionen av asfalten och själva asfaltmassan är alltså klimatanpassad. Med inblandning av lignin, returasfalt och en klimatanpassad produktion minskas utsläppet av CO2 med 74% jämfört med konventionell asfalttillverkning.

Även om Håbo blir först i landet med den längsta anlagda sträckan av asfalt med lignin, så finns det andra, men betydligt kortare sträckor utförda av både Trafikverket och kommuner. Att Håbo kommun tillsammans med Svevia nu kan testa detta i fullskalig produktion är ett stort steg mot klimatneutrala vägar.

Egenskaper

Den klimatanpassade asfalten med lignin har på de teststräckor Svevia utfört visat god prestanda och en hållfasthet som överträffat förväntningarna. Under anläggningsarbetet kan doften upplevas som bränt trä eller en riktigt het bastu.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster