Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skogsarbete mellan Västerdalen och Västerängen

Under nov 2017 -mars 2018 kommer Håbo kommun, Gatu- och
parkenheten att utföra skogsarbeten i området mellan Västerdalen och Västerängen.

Syftet med arbetet är att skapa en varierad skog med markskikt, buskskikt och trädskikt där människor, djur, insekter och växter av olika slag kan trivas. Genom en försiktig gallring och underröjning skapar vi förutsättningar för en varierad flora och fauna. Snår och hålträd sparas på lämpliga platser för att berika fågellivet.

De träd som kan utgöra en risk för fastigheter eller som skymmer sikt, skyltar och belysning kommer att tas bort. Längs gång- och cykelvägar kommer vi att glesa ut växtligheten extra mycket för att öka tryggheten för de som färdas där.

Vi vill uppmana alla som rör sig i området att vara observanta på varningsskyltar och vara uppmärksamma vid pågående arbete med manuell huggning och skogstraktor som forslar bort virke och ris.

Om du har några frågor så kan du kontakta Ingela Boman 0171-525 00

Sidansvarig:

2017-11-10

Klicka för support
Stäng supportfönster