Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Belysningsarbeten som pågår

Vi har haft återkommande problem med belysning i ett par områden som ett flertal Håbobor också gjort oss uppmärksamma på. En del av problemen har att göra med föråldrad gatubelysning som behöver bytas ut helt.

Bland efterfrågad belysning som just nu är klara för åtgärd:

  • Ny belysning till gång- och cykelväg längs med Kalmarleden, från Aronsborgsrondellen till Frösundaviksrondellen. Markarbetena påbörjas under v 49 med att sätta fundament och gräva ner kabel. Stolpar och armaturer monteras fortlöpande från v 52 och framåt. Hela sträcka beräknas vara klar v 4 2018.

  • Belysning vid busstorget och pendlarparkeringen - Vi har under en längre tid haft ett flertal trasiga lampor på busstorget, vid cykelställen och på övre pendlarparkeringen. Detta upplevs av många som otryggt. Vecka 49 kommer vår entreprenör att påbörja ett arbete med att byta armaturer. Det här är en tillfällig (och i vissa delar inte helt fullgod) lösning eftersom ombyggnad planeras inom kort och det innebär ytterligare utveckling av gatubelysningen.

  • Gång- och cykelväg från centrum och ner mot ishallen kommer att upprustas och befintliga stolpar och armaturer kommer att bytas ut. Detta arbete påbörjas under december.

  • Vibyspåret - Armaturbyte längs med Vibyspåret kommer att fortsätta under december månad.

  • Grusparkeringen vid Gröna Dalen - Grusparkeringen har fått ny belysning.

Sidansvarig:

2017-12-05

Klicka för support
Stäng supportfönster