Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bommar byggs om för att förbättra framkomligheten

Under nästa år bygger Håbo kommun om bommar vid huvudstråken för gång- och cykelvägar i Bålsta och sätter samtidigt upp skyltar. Arbetet görs för att säkra framkomligheten och skapa möjligheter för ett ökat cyklande.

Under 2019 byggs elva bommar om så att det ska gå bra att passera för bland andra cyklister och personer som använder permobil. Tre bommar tas bort och de flesta så kallade dubbelbommar byggs om till enkelbommar. Vid skolgårdar och förskolegårdar behöver dubbelbommarna finnas kvar för att få ner hastigheten på mopeder.

Längs övriga stråk ska behovet av rätt skyltning ses över.

Beslutet togs av kommunstyrelsen den 26 november.

Bakgrund

Under 2017 och 2018 har Håbo kommun inventerat bommar och analyserat deras utformning och funktion. Samtliga bommar längs huvudstråken kontrollmättes för att se om cyklar med kärra, permobil och breda barnvagnar har möjlighet att passera bommarna.

Analysen fokuserade på kommunens huvudstråk för gång- och cykeltrafik eftersom de är de mest trafikerade.

De flesta bommarna finns i och i anslutning till bostadsområden. Boende har önskat bommar för att hindra biltrafik så att deras boendesituation blir tryggare och säkrare.

När skyltning av gång- och cykelvägar har satts upp i bostadsområdena görs en genomgång av bommar även där.

Sidansvarig: Gatu- och parkavdelningen

2018-12-02

Klicka för support
Stäng supportfönster