Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och Skoklosters slott

En gång- och cykelväg ska byggas mellan Slottsskogen och Skoklosters slott. Arbetet startar 2019 och planeras vara klart 2020.

Gång- och cykelvägen utgår från Lötenvägens vändplats och ansluter till grusvägen vid Skoklostervägen 88, som i sin tur leder ner till bensinmacken.

Sträckan är trevlig och naturskön. Eftersom den inte lutar så mycket blir den tillgänglig och möjlig för alla att använda.

Gång- och cykelbanan kompletteras med belysning längs hela sträckan.

Genomförandet ska ske i dialog med Statens fastighetsverk, Naturvårdsverket och Upplandsstiftelsen.

Beslutet fattades av kommunstyrelsen den 26 november.

Tekniska avdelningen fick även uppdraget att utreda om en anslutning kan göras till gång- och cykelvägen även från Jättens väg.

Bakgrund

I samband med förarbeten för översiktsplan för Håbo kommun genomfördes en medborgardialog med boende i Skokloster. Då framfördes önskemål om att knyta ihop Slottsskogen och Skokloster slott med en gång- och cykelväg.

Sidansvarig: Gatu- och parkavdelningen

2018-12-02

Klicka för support
Stäng supportfönster