Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Busstrafiken vid Bålsta station flyttar 11 november

Nu är det dags att flytta busstrafiken vid Bålsta station. Från måndagen den 11 november trafikerar UL:s och SL:s bussar ett tillfälligt busstorg cirka 50 meter från det gamla. Platsen har fungerat som tillfällig infartsparkering/pendlarparkering, men byter nu användningsområde. Torsdagen den 31 oktober var sista dagen du kunde parkera där. Taxi hittar du vid fickan längs Stockholmsvägen.

Karta som visar hur busstorget i Bålsta flyttar 50 meter

Från den 11 november svänger du höger i stället för vänster för att komma till bussarna om du kommer gående genom gångtunneln från Bålsta centrum. Om du kommer från tågen svänger du vänster i stället för höger.

UL:s webbplats ser ni vilka busslinjer som trafikerar de olika plattformarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på det tillfälliga busstorget (skiss här nedanför).

UL:s hållplatser på tillfälliga busstorget i Bålsta

Väderskydd och toalett

Ett väderskydd i form av en glascontainer finns ovanför det tillfälliga busstorget och en ny handikapptoalett.

Väderskydd vid tillfälliga busstorget Bålsta
Ny toalett vid Bålsta station och busstorg

Här hittar du taxi under ombyggnationen

Under ombyggnadstiden hittar du taxiplatsen vid fickan längs Stockholmsvägen (se bilden).

Karta över taxiplatsens tillfälliga parkering vid Bålsta station

Andra parkeringar

I drygt ett år har det tillfälliga busstorget längs Stockholmsvägen vid Bålsta station kunnat användas som parkeringsplats. Från den 1 november hänvisar vi till andra parkeringar.

Infartsparkeringar/pendlarparkeringar finns på fem andra platser i närheten av stationen.

Här kan du läsa mer och se en karta

Bakgrund Bålsta C-projektet

Busstorgets nuvarande yta kommer att bli byggarbetsplats under en tid. Ett nytt busstorg ska anläggas och ett resecentrum ska byggas. Detta arbete ligger i direkt anslutning till Bålsta torg som är den första etappen i Bålsta C-projektet.

Bålsta C-projektet består av flera etapper som har kommit olika långt när det gäller planarbetet. I grunden finns ett detaljplaneprogram för området.

Syftet med detaljplanen för Etapp 1, Bålsta torg är att ge möjlighet till en levande, tät och blandad småstad där bostäder, butiker, serveringar och kontor, trafikområden och offentliga miljöer samt parkering (för både bil och cykel) samsas. Stationsområdet utvecklas med ett nytt resecentrum och bättre tillgänglighet för såväl gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik. Med en ny och mer yteffektiv lösning för busstrafiken skapas plats för en välkomnande entré.

Här kan du läsa mer om Etapp 1, Bålsta Torg

Sidansvarig: Gatu- och parkavdelningen

2019-11-13

Klicka för support
Stäng supportfönster