Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ny gångbana mellan Skörby och Björnängsvägen

Kommunen bygger en ny gångbana mellan Skörby bostadsområde (Kalkstensvägen) och den blivande förlängningen av Björnängsvägen.

Byggarbetena påbörjas under vintern och förväntas vara klara under våren/sommaren 2020.

Gångbanan kommer att vara grusad och belyst samt snöröjd vintertid.

Syftet är att skapa en förbindelse för gående och cyklister mellan Skörby och Västerskog/Björnbro, och göra skogen enkelt tillgänglig.

Planeringen för hur gång- och cykelvägen ska dras har utgått ifrån att den delvis ska följa en befintlig skogsbilväg i området och sedan förlängas in i Skörby. Den ska också anpassas efter förhållandena på platsen.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta kommunens kontaktcenter:
tfn 0171-525 00, mejl kommun@habo.se

Gång- och cykelväg som ska byggas i Skörby markerad med gult på karta

Sidansvarig: Gatu- och parkavdelningen

2020-02-20

Klicka för support
Stäng supportfönster