Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och Skokloster

Gatu- och parkavdelningen arbetar för fullt med planerna för en gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och Skokloster.

I samband med förarbetena för översiktsplanen för Håbo kommun genomfördes en medborgardialog med boende i Skokloster. Då framfördes önskemål om att knyta ihop Slottsskogen och Skokloster slott med en gång- och cykelväg. Det är ett viktigt steg i att få en mer sammanhängande infrastruktur för cyklister i kommunen.

Tidigare har flera alternativ för dragningen av en gång- och cykelväg utretts. Av olika anledningar har de alternativen bedömts vara för komplexa eller inkräkta på naturvärden. Därför beslutade tekniska nämnden 2019 att gå vidare med en dragning längs med Slottskogsleden och Skoklostervägen.

I dagsläget pågår processen att ta fram handlingar samtidigt som dialog sker med markägare, boende och berörda myndigheter.

Skoklosterhalvön har många kultur- och naturvärden som vi behöver ta hänsyn till i processen. Vissa delar av den föreslagna sträckan går genom ett naturreservat. Dessutom vill länsstyrelsen inventera eventuella kulturvärden som kan påverkas av arbetet. Skoklostervägen är en statlig väg vilket innebär att Trafikverket har ansvaret för vägen och alla beslut om åtgärder kring vägen kräver dialog med och godkännande från Trafikverket.

Om arbetet fortskrider som planerat kan gång- och cykelvägen invigas våren 2022.

Sidansvarig: Gatu- och parkavdelningen

Klicka för support
Stäng supportfönster