Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Snöröjning och halkbekämpning - så jobbar kommunen

Snöröjning och sandning av gator prioriteras efter något vi kallar för skede 1 och skede 2. På våra plogningskartor kan du se vilka gator som ingår i vilket skede. Målet är att skede 1 ska vara snöröjt inom 7 timmar och skede 2 inom 14 timmar efter normala snöfall. Vid snöröjning under pågående snöfall kan tiderna ändras. Bedömningar av direkta och planerade åtgärder görs utefter prognoser för att få vinterväghållningen så effektiv som möjligt

Kommunen har upphandlat vinterväghållningen på entreprenad. Den sker på kommunala vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringar på allmän platsmark. Halkbekämpning på huvudvägarna körs i egen regi.

Här kan du läsa mer om snöröjning i Håbo kommun

Här hittar du svar på vanliga frågor om snöröjning

Sidansvarig: Gatu- och parkavdelningen

Klicka för support
Stäng supportfönster