Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Snöröjning och sandning/halkbekämpning

Kommunen ansvarar för vägunderhåll på de kommunala vägarna och på de kommunala gång- och cykelvägarna. Snöröjning och sandning/halkbekämpning av gator prioriteras efter något som kallas skede 1 och skede 2. 

Behovet av snöröjning och sandning/halkbekämpning, det vill säga vilka gator som prioriteras först (skede 1) och vilka som prioriteras efter det (skede 2), bedöms av en samordnare. Det är även denna person som kallar ut de resurser som anses vara nödvändiga för det rådande väglaget.

På våra plogningskartor kan du se vilka gator som ingår i vilket skede vid plogning. Du hittar kartorna under Relaterad information.

Vanliga frågor och svar om snöröjning och sandning

Snöröjning

Målet är att skede 1 ska vara snöröjt inom 7 timmar och skede 2 inom 14 timmar efter normalt snöfall. Vid snöröjning under pågående snöfall kan tiderna ändras.

Skede 1

Vid skede 1 snöröjs buss- och huvudgator/vägar, busshållplatser, högfrekventerade gång- och cykelvägar, parkeringar vid buss- och järnvägsstationen och centrum samt åtgärder vid skolor/förskolor och serviceinrättningar.

Startkriterier för skede 1 är att snöröjningen påbörjas efter snöfall vid ett snödjup på 3-5 centimeter. Om det fortfarande snöar när startkriteriet är uppnått görs en bedömning av väderläget innan snöröjningen påbörjas.

Skede 2

Vid skede 2 snöröjs övriga gator och vägar samt övriga gång- och cykelvägar.

Startkriteriet för skede 2 är att snöröjning påbörjas efter snöfall vid ett snödjup på 6-9 centimeter. Om snöfallet fortsätter efter att det har kommit 6-9 centimeter snö görs en bedömning av väderleken innan snöröjningen påbörjas.

Plogningskartor

På våra plogningskartor kan du se vilka gator som ingår i vilket skede. I kartorna är skede 1 markerat med rött och skede 2 markerat med blått. Du hittar kartorna under Relaterad information eller via de här länkarna till vår karttjänst:

Bålsta (länk till vår karttjänst) »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster              Skokloster (länk till vår karttjänst) »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandning/halkbekämpning

Målet är att skede 1 ska vara sandat/halkbekämpat efter 6-7 timmar och skede 2 inom 12-14 timmar.

Skede 1

Vid skede 1 sandas/halkbekämpas större vägar, bussgator, större gång- och cykelvägar.

Skede 2

Övriga vägar, exempelvis bostadsgator och mindre gång- och cykelvägar.

Sand/halkstopp för privat bruk

Som privatperson kan du hämta sand för halkbekämpning vid din bostad utan kostnad på återvinningscentralen. Denna typ av sand kallas halkstopp. Den innehåller inget salt och kan därför med fördel användas runt fastigheter och bostäder. Sanden/halkstoppet finns att hämta i en sandlåda inne på återvinningscentralen.

Det är inte tillåtet att hämta halkstopp i större mängder. Hinkar eller mindre kärl ska användas. Fråga personalen om du har frågor om mängden eller inte hittar rätt.

Sandupptagning

Arbetet med att sopa bort all sand efter vinterväghållningen är väderberoende. Arbetet med att ta upp sand påbörjas först när det är säkert att säsongen med snö är över. Det innebär att sandsopningen pågår från april och ska vara helt klar den 15 maj.

Två olika faser: försopning och slutsopning

Sandupptagningen sker i olika faser vid olika tillfällen.

Sandupptagningen börjar med det som kallas för "försopning". Sedan avslutas sopningen med det som kallas för en "slutsopning". Vid slutsopningen kommer samtliga vägar att sopas en gång till.

Uppdatering 14 april om sandupptagningen 2021

Enligt kommunens direktiv ska all sand vara upptagen till 15 maj och enligt prognos från gatu- och parkavdelningen ser det ut att vara färdigt något tidigare.

Uppdatering 6 april om sandupptagningen år 2021

Vår gatu- och parkavdelningen meddelar att sandupptagningen har börjat. Runt skolor, förskolor och övriga kommunala fastigheter pågår sandupptagningen för fullt och det beräknas vara klart under vecka 14.

När det gäller vägarna har en försopning påbörjats. En slutlig sandupptagning på vägar och gång- och cykelvägar kommer ske i mitten av april.

Med slutsopning menas att alla vägar och gång- och cykelvägar sopas rena från sand. Det kommer alltså att sopas en gång till där försopning har skett.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker på centrumparkeringarna. I övrigt görs en bedömning om och när snövallar eller snöhögar ska flyttas eller transporteras bort. När snöhögar skymmer sikten görs en bedömning utifrån gatans storlek, trafikens hastighet och trafikmängd.

Snövallar i bostadsområden

Som fastighetsägare måste du vara beredd att själv öppna snövallen vid din infart. I samband med detta är det viktigt att inte skapa nya snövallar eller högar på trottoaren eller vägen.

Vissa trottoarer i bostadsområden snöröjs inte eftersom de utgör utrymmen som kan användas för att lagra/lämna den snö som röjts undan från gatan. Ofta är hastighet och trafikmängden så pass låg att det inte medför några problem för gående att använda gatan.

Så här kan du underlätta snöröjningen

Små insatser gör stor skillnad och kan vara avgörande för en fungerande snöröjning. Vi är tacksamma om du exempelvis tänker på följande:

  • Undvik att parkera på bostadsgator. Tänk på att fordon får parkeras högst 24 timmar på vardagsdygn, om inte annat anges om kortare parkeringstid.
  • Parkera din bil på din egen tomt för bättre snöröjning och för att minimera snöhögar.
  • Skotta snön på din uppfart åt sidorna på den egna tomten.
  • Beskär buskar och grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter.
  • Ställ dina kärl för hushållssopor så att plogbilen lätt kommer fram. Sopbilen har en räckvidd på 1,5 meter för upphämtning av sopkärlen.

Skador på din egendom till följd av snöröjning

Det kan hända att kommunens eller entreprenörens arbetsfordon och maskiner orsakar skador på bilar, staket eller annat. Skulle det inträffa bör ägaren genast anmäla vad som har hänt för att skadorna ska kunna besiktigas, dokumenteras och åtgärdas. Brevlådor placerade utanför tomtgräns ersätts inte. Kommunens ersättning utgår bara till de skador som skett innanför tomtgräns.

Så här gör du en felanmälan

När du vill göra en felanmälan kan du antingen fylla i ett formulär här på håbo.se eller ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter.

Här hittar du formulär, kontaktuppgifter för felanmälan och mer information

Sidansvarig: Gatu- och parkavdelningen

Klicka för support
Stäng supportfönster