Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ny områdeslekplats för Sågarbacken

Under 2021 utvecklar vi en områdeslekplats vid Sågarbacken, på gräsytan väster om Sågvägen. Lekplatsen riktar sig framför allt till barn i åldrarna 1 till 12 år, men även till föräldrar och andra.

Områdeslekplats för Sågarbacken

Områdeslekplatsen kommer att placeras på den gräsyta väster om Sågvägen där det idag finns en enklare lekplats. Lekplatsens exakta placering och storlek är inte bestämt utan beror på lekplatsens utformning som bland annat avgörs av de synpunkter som är inlämnade.

På kartbilden har vi schematiskt markerat var det är tänkt att lekplatsen ska ligga. Lekplatsen är en del i vårt arbete med att utveckla och rusta upp lekplatser i Håbo.

Är du nyfiken på utvecklingen för lekplatser i Bålsta?

I vårt Lek och aktivitetsprogram i Bålsta Pdf, 11.6 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vårt helhetsgrepp för att öka standarden för våra lekplatser. 

Lekställningar

Illustrerad bild av områdeslekplatsen Sågarbacken. En illustrerad bild kan skilja sig från hur det ser ut i verkligheten.

Områdeslekplats

En områdeslekplats är en lekplats för ett större upptagningsområde (cirka 500 meter/10 minuter gång) som bjuder in till fantasifull och spännande lekaktiviteter.

Områdeslekplatsen fungerar även som en samlingspunkt och utbudet består av 5-10 aktiviteter för olika åldrar. Gräsytor i anslutning till lekplatsen kan integreras för att skapa en större lekmiljö.

Det ska finnas gång- och cykelvägar till lekplatsen och möjlighet att parkera cykeln.

Närlekplatser, områdeslekplatser och besöksmålslekplatser, vad är skillnaden?

Genom att dela in Håbos lekplatser i tre olika kategorier: närlekplatser, områdeslekplatser och besöksmålslekplatser kan riktlinjer för rimliga
avstånd sättas.

En närlekplats som används för den dagliga leken ska ligga inom 250 meters avstånd eller 5 minuters (räknat på 3,5km/h gånghastighet för barn) gångväg från bostaden medan en områdeslekplats kan ligga på 500 meters avstånd eller 10 minuters gångväg.

En besöksmålslekplats dit en längre transport med cykel, kollektivtrafik eller bil kan accepteras bör finnas inom 1000 - 1500 meter.

Frågor?

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter:
Telefon: 0171-525 00
E-post: kommun@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster