Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ny områdeslekplats för Sågarbacken

Under 2021 utvecklar Håbo kommun en områdeslekplats vid Sågarbacken, på gräsytan väster om Sågvägen. Lekplatsen riktar sig framför allt till barn i åldrarna 1 till 12 år, men även till föräldrar och andra.

Områdeslekplats för Sågarbacken

Områdeslekplatsen kommer att placeras på den gräsyta väster om Sågvägen där det idag finns en enklare lekplats. Lekplatsens exakta placering och storlek är inte bestämt utan beror på lekplatsens utformning som bland annat avgörs av de synpunkter som är inlämnade.

I ett första arbete har vi identifierat ett antal platser som möjliga områdeslekplatser. På kartbilden har vi schematiskt markerat var det är tänkt att lekplatsen ska ligga. Gräsytan vid Sågarbacken är en av dem. Lekplatsen är en del i vårt arbete med att utveckla och rusta upp lekplatser i Håbo.

Är du nyfiken på utvecklingen för lekplatser i Bålsta?

I vårt Lek och aktivitetsprogram i Bålsta Pdf, 11.6 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vårt helhetsgrepp för att öka standarden för våra lekplatser. 

Uppföljning och tidplan

Dina förslag och synpunkter tas med som underlag i arbetet med att utforma lekplatsen. Under våren tar vi fram ett förslag utifrån enkätsvaren. Arbetet på plats beräknas starta under hösten 2021.

Uppdaterad information kommer löpande att publiceras på Håbo.se.

Det här är en områdeslekplats

En områdeslekplats är en lekplats för ett större upptagningsområde (cirka 500 meter/10 minuter gång) som bjuder in till fantasifull och spännande lekaktiviteter.

Områdeslekplatsen fungerar även som en samlingspunkt och utbudet består av 5-10 aktiviteter för olika åldrar. Gräsytor i anslutning till lekplatsen kan integreras för att skapa en större lekmiljö.

Det ska finnas gång- och cykelvägar till lekplatsen och möjlighet att parkera cykeln.

Närlekplatser, områdeslekplatser och besöksmålslekplatser, vad är skillnaden?

Genom att dela in Håbos lekplatser i tre olika kategorier: närlekplatser, områdeslekplatser och besöksmålslekplatser kan riktlinjer för rimliga
avstånd sättas.

En närlekplats som används för den dagliga leken ska ligga inom 250 meters avstånd eller 5 minuters (räknat på 3,5km/h gånghastighet för barn) gångväg från bostaden medan en områdeslekplats kan ligga på 500 meters avstånd eller 10 minuters gångväg.

En besöksmålslekplats dit en längre transport med cykel, kollektivtrafik eller bil kan accepteras bör finnas inom 1000 - 1500 meter.

Frågor?

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter:
Telefon: 0171-525 00
E-post: kommun@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster