Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillstånd och regler

Kommunen ansvarar för och administrerar allmänna platser, vilka ska vara tillgängliga för allmänheten. Utöver Ordningslagen har kommunen antagit Lokala föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentliga platser. Efterlevnaden av dessa övervakas av polisen.

För att på något sätt ta allmän plats i anspråk, och därmed minska på den allmänna tillgängligheten, krävs tillstånd från kommunen och i vissa fall polisen. Det kan till exempel gälla torghandel, att sätta upp skyltar eller att använda delar eller hela vägavsnitt för annat än trafik.

 • Användning av kommunal mark

  Gatu- och parkavdelningen sköter och administrerar offentliga platser. Dessa ska vara tillgängliga för allmänheten!

 • Grävtillstånd och TA-plan

  Det krävs godkännande från kommunen för att få gräva i allmän mark eller på något sätt påverka trafiken i och med arbeten vid väg.

 • Lokala föreskrifter

  Kommunens lokala föreskrifter syftar till att skydda människa och miljö och har antagits av Kommunfullmäktige.

 • Marknadsplatser

  Kommunen har pekat ut ett antal lämpliga platser för torghandel i kommunen, vill du kan du ansöka om tillstånd för andra platser än dessa.

 • Markupplåtelser

  Om du vill göra någonting som inskränker på allmänhetens åtkomst till en offentlig plats så krävs det godkännande från polisen och kommunen.

 • Reklam och skyltar

  Läs mer och vart och när du får skylta eller sätta upp reklam.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster