Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trafik, vägar och gator

Vybild över parkering och trafikerad väg

Kommunen har många uppdrag som rör trafik, vägar och gator. Grunden är att trafikanter ska kunna ta sig fram på ett tryggt och effektivt sätt. Det är Gatu- och parkavdelningen som ansvarar för kommunens väginfrastruktur och offentliga miljö.

Vi är ansvariga eller delaktiga vid ny- och ombyggnation av väginfrastruktur till exempelvis ett nytt bostads- eller verksamhetsområde. Mycket fokus ligger på att främja hållbara transporter som kollektivtrafik, gång och cykel. Vi tar även fram föreskrifter för att reglera vägar, arbetar med trafiksäkerhet med fokus på att säkra vägen till skolan för eleven och belysning samt övervakar så att parkeringsregler efterföljs.

 • Vägar och gator

  Vem sköter det 560 km långa vägnätet i kommunen och är det någon skillnad på väg och gata?

 • Gång- och cykelvägar

  Årets cykelfrämjarkommun bland småkommuner 2022, läs mer om vårt cykelarbete.

 • Resecentrum och kollektivtrafik

  Kollektivtrafiken är en viktig del i det hållbara resandet. I Håbo finns det tillgång till buss, pendel- och regionaltåg.

 • Parkering

  Parkeringsmöjligheterna i centrala Bålsta är många, läs mer om det, hur parkeringsreglering och -övervakning går till.

 • Trafikregler och säkerhet

  Att vistas i trafiken kommer med stort ansvar och regler att förhålla sig till.

 • Trafiksäkerhet - åtgärder

  Vad gör kommunen för att förbättra trafiksäkerheten, och vad kan du göra?

 • Trafikprojekt

  Se vilka pågående projekt som framförallt berör trafik och infrastruktur.

 • Grävtillstånd och TA-planer

  Det krävs godkännande från kommunen för att få gräva i allmän mark eller på något sätt påverka trafiken i och med arbeten vid väg.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster