Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Driftbidrag för enskilda vägar

Sköter er vägförening snöröjning på enskild väg kan ni ha rätt till driftbidrag.

Driftbidrag kan betalas ut av staten (Trafikverket) eller kommunen. Kommunens bidrag är vidare uppdelat i två, ett baserat på Trafikverkets bidrag och ger upp till 100 % av den totala kostnaden. Kriterier, bidragsnivåer och ansökan går att läsa mer om på Trafikverkets hemsida länk finns under relevant information. Får föreningen bidrag från Trafikverket krävs ingen ytterligare ansökan till kommunen, utbetalning sker per automatik.

Vidare finns det ett bidrag för de vägar som inte får bidrag från Trafikverket. För detta bidrag krävs en ansökan. För att vara berättigad kommunens bidrag behöver vägföreningen uppfylla vissa krav:
- Bidrag begränsas till vägar om minst 200 meter
- Som villkor för kommunalt bidrag skall gälla att vägen upplåtes för allmän trafik
- Bidrag skall dock ej utgå för vägar som uteslutande betjänar fritidsbebyggelse

Detta innebär att vägarna tillsammans ska vara längre än 200 meter och leda till bofast befolkning. Vägen ska vara öppen för allmänheten. Det får alltså inte finnas skyltar eller bommar som förbjuder trafik för obehöriga.

För att ansöka fyller en kontaktperson i blanketten som finns under relevant information. Ifylld ansökan, tillsammans med protokoll från senaste styrelsemöte, årsstämma eller liknande, lämnas in till Kontaktcenter alternativt mailas till kommun@habo.se.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster