Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Driftbidrag för enskilda vägar

Sköter er vägförening snöröjning på enskild väg kan ni ha rätt till driftbidrag.

Driftbidrag kan betalas ut av staten (Trafikverket) eller kommunen. Kommunens bidrag är vidare uppdelat i två, ett baserat på Trafikverkets bidrag och ger upp till 100 % av den totala kostnaden. Kriterier, bidragsnivåer och ansökan går att läsa mer om på Trafikverkets hemsida länk finns under relevant information. Får föreningen bidrag från Trafikverket krävs ingen ytterligare ansökan till kommunen, utbetalning sker per automatik.

Vidare finns det ett bidrag för de vägar som inte får bidrag från Trafikverket. För detta bidrag krävs en ansökan. För att vara berättigad kommunens bidrag behöver vägföreningen uppfylla vissa krav:
- Bidrag begränsas till vägar om minst 200 meter
- Som villkor för kommunalt bidrag skall gälla att vägen upplåtes för allmän trafik
- Bidrag skall dock ej utgå för vägar som uteslutande betjänar fritidsbebyggelse

Detta innebär att vägarna tillsammans ska vara längre än 200 meter och leda till bofast befolkning. Vägen ska vara öppen för allmänheten. Det får alltså inte finnas skyltar eller bommar som förbjuder trafik för obehöriga.

För att ansöka fyller en kontaktperson i blanketten som finns under relevant information. Ifylld ansökan, tillsammans med protokoll från senaste styrelsemöte, årsstämma eller liknande, lämnas in till Kontaktcenter alternativt mailas till kommun@habo.se.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster