Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet jämför och analyserar Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Håbo kommun deltog senast 2022.

I arbetet med ett hållbarare Håbo är cyklandet en viktig kugge och därför arbetar vi intensivt för att Håbo ska bli en riktigt bra cykelkommun och för att vi ska bli ännu bättre behöver vi veta vad du som cyklist tycker.

Tack för att du tog chansen och svarade på enkäten som var öppen mellan 3 juni och 31 augusti!

I enkäten får cyklister svara för sina cykelvanor, hur de upplever tillgången till infrastruktur som vägar, parkeringar, belysning, osv. samt hur väl det underhålls. Även cykelklimatet och cykelns prioritet i kommunens arbete betygsätts.

Resultat från mätningen 2022

Totalt svarade 25 275 cyklister i enkäten och 115 kommuner har fått tillräckligt många svar för att kunna sammanställa ett resultat. Det är en ökning från 2020 med ungefär 7 500 cyklister och drygt 30 kommuner!

I mätningen från 2022 så hamnar Håbo på delad 42:a plats bland småkommuner med 2,71 poäng av 5 möjliga, vilket ger betyget D på skalan A till F. Detta är en förbättring av totalpoäng (från 2,64 år 2020) men en sämre placering (35:e plats år 2020).
Totalt sett placerar sig Håbo på delad 74:e plats av de 115 kommuner som fått in tillräckligt många svar för att sammanställa resultaten.

Håbo levererar sitt bästa resultat i kategorin "framkomlighet i cykelvägnätet" och ligger då även över det nationella genomsnittet. Överlag ligger kommunen väldigt jämnt med genomsnittet för små kommuner men skulle behöva bättra kategorin "tillgång till cykelinfrastruktur" och då med fokus utanför centrala delar samt på skyltning och säkra cykelparkeringar.

Hela rapporten finns att läsa här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun - en bra cykelkommun

I Håbo finns goda möjligheter att använda sig av cykeln. I 2022 års Kommunvelometer, en jämförelsestudie mellan deltagande kommuners infrastrukturåtgärder, informationsatsningar och organisation, placerar sig Håbo på första plats för kommuner under 50 000 invånare.

Här kan du läsa mer om Kommunvelometern.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster