Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Det är tredje gången cyklistvelometern genomförs och Håbo kommun deltog senast 2020.

I arbetet med ett hållbarare Håbo är cyklandet en viktig kugge och därför arbetar vi intensivt för att Håbo ska bli en riktigt bra cykelkommun, men för att vi ska bli ännu bättre behöver vi veta vad du som cyklist tycker. Tack för att du tog chansen och svarade på enkäten som var öppen mellan 3 juni och 31 augusti!

Håbo kommun - en bra cykelkommun

I Håbo finns goda möjligheter att använda sig av cykeln. I 2022 års Kommunvelometer, en jämförelsestudie mellan deltagande kommuner, placerar sig Håbo på första plats för kommuner under 50 000 invånare.

Bättre förutsättningar för cyklister

Håbo kommun har tecknat flera hållbarhetslöften med länsstyrelsen i Uppsala län. Bland annat Öka gång och cykling som genomförs i och med ett flertal aktiviteter som rör cykel. Under åren 2019–2022 ska Håbo kommun:

 • Anlägga nya gång- och cykelvägar och övergångsställen där de saknas samt höja standarden på befintliga.
 • Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar, ett arbete som fortsätter sedan tidigare
 • Genomföra cykelfrämjande åtgärder för barn och ungdomar i samarbete med relevanta aktörer
 • Tydliggöra genom bättre och mer frekvent vägvisning
 • Delta i Cykelfrämjandets Kommunvelometern, första gången 2020
  I 2020 års Kommunvelometer placerar sig Håbo på en delad tredje plats för kommuner under 50 000 invånare.
 • Undersöka möjligheten till att utföra återkommande resvaneundersökningar, med eventuell start 2021
 • Ta fram styrdokument för cykel
  Cykelstyret

Det här har vi gjort

 • En ny gång- och cykelväg anlades under hösten 2020 längs med Kalmarleden, mellan Vilundarondellen och Prästgårdsvägen.
 • Anlagt en ny gång- och cykelväg längs med Fagerdalsvägen som en del av säkra skolvägar
 • Anlagt en fortsättning på Viby-Vilunda "Vilunda-Lastbergets vägskäl"
 • Deltar i Kommunvelometern 2022, resultat presenteras 25 augusti
 • Utfört en resvaneundersökning 2021 tillsammans med Regionen i samband med busstrafiköversynen.
 • 2021 tog vi fram ett styrdokument för cykel, en cykelstrategi som heter Cykelstyret. Cykelstyret syftar till att fungera vägledande i planeringen och tydliggöra hur Håbo kommun systematiskt ska arbeta med cykelfrågan för att skapa goda förutsättningar för ett ökat cyklande. Ledorden är: säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Även Ramverket antogs 2021.

Mer om Cykelstyret Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Mer om Ramverket Pdf, 945.4 kB.

Det här är på gång

 • Gång - och cykelväg Kraftleden och Skörbyleden (klart i slutet av september 2022)
 • Gång- och cykelväg Skokloster-Slottskogen
 • Tydliggöra genom bättre och mer frekvent vägvisning (pågående)

Bättre buss i Bålsta lätt att gå och cykla

Vi, Håbo kommun har tillsammans med Region Uppsala tagit ett gemensamt initiativ till att ta fram ett nytt busslinjenät i Bålsta som bättre möter dagens och framtidens behov, och som gör att fler vill resa med busstrafiken. I projektet ingår även åtgärder för att enkelt och smidigt kombinera buss med gång och cykel.
Mer om Bättre buss i Bålsta lätt att gå och cykla

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster