Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunvelometern

Cyklar packade för cykelsemester i kommunparken

Kommunvelometern är en återkommande undersökning som mäter och jämför Sveriges kommuners insatser för cykling. Det är Cykelfrämjandet som genomför undersökningen, som baseras på olika faktorer såsom kommunens investerade ekonomiska medel, informationsinsatser och antal tjänsterpersoner som arbetar med cykeln, men också drift/underhåll och cykelfrämjande styrning.

Håbo kommun - en bra cykelkommun

Här finns goda möjligheter att använda sig av cykeln. Vi deltog i Kommunvelometern år 2020 och placerade oss då på en delad tredje plats. Nu har vi blivit ännu bättre och placerat oss på första plats bland totalt 28 deltagande småkommuner i Kommunvelometern 2022.
Läs hela rapporten Kommunvelometern 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi rapporterar inom tre områden

Kommunvelometern bygger på kommunernas rapportering inom tre områden: infrastruktur, information och marknadsföring, och organisation. Granskningen mäter kommunens insatser för cykling och bygger på tanken att starkare insatser för cykling på sikt även leder till nöjdare cyklister och ökad cykeltrafik. Kommunerna delas upp i grupper baserat på antal invånare för att det enklare ska gå att jämföra. Håbo tillhör gruppen små kommuner med färre än 50 000 invånare. Cyklisternas nöjdhet mäts i en annan enkät, som heter cyklistvelometern. Läs mer om och delta i cyklistvelometern här.

Håbo presterar väldigt bra i infrastrukturinvesteringar och åtgärder. Bland annat investerade vi 458 kr/invånare i ny cykelinfrastruktur samt drift och underhåll. Vi har även mer cykelväg per invånare än genomsnittet för små kommuner.

Även de organisatoriska frågorna om cykelpolitik, mätning och styrning levererar kommunen väldigt bra resultat i med 28,5 av 30 möjliga poäng.

Däremot finns det mycket utvecklingspotential för informations- och marknadsföringsinvesteringar och delvis -åtgärder. Där får kommunen 9 av 30 möjliga poäng och det beror främst på att vi inte investerar tillräckligt med tid och ekonomiska medel på påverkanskampanjer, aktiviteter och generell uppmuntran till ökad cykling.

Cykelfrämjandet kommer även med några rekommendationer baserat på resultatet som kommunen uppnår. För att kunna upprätthålla det goda resultatet så krävs fortsatta investeringar i liknande skala. Detta är något som kommunen ämnar fortsätta!

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster