Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Välja cykeln istället för bilen

Att cykla har många fördelar. Det är bättre för din egen hälsa och välmående, du förbättrar din inlärningsförmåga och du bidrar till minskad klimatpåverkan.

30 minuters fysisk aktivitet om dagen är en rekommendation bland annat från Folkhälsomyndigheten. Cykling är ett gott exempel på en fysisk aktivitet. Att hålla sig fysiskt aktiv minskar risken för:

  • metabola sjukdomar, som diabetes och fetma
  • hjärt-kärlsjukdomar, som högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke
  • psykisk ohälsa, som depression
  • tidig död, oavsett orsak

Forskningen visar också att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på koncentration och minne.

Fysisk aktivitet och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väljer du att ta cykeln istället för bilen eller annat fordon som är beroende av fossilbränsle bidrar du dessutom till bättre klimat för dina medmänniskor och vår planet.

Minska klimatpåverkan

Klimat- och miljöförstöringen är en av de största utmaningarna genom tiderna. Sverige tar utmaningen på allvar. Målsättningar är bland annat 70 procent minskade klimatutsläpp från transportsektorn till år 2030 och noll nettoutsläpp till år 2045. Arbetet genomförs på regional och lokal nivå.

Uppsala län har antagit flera styrande dokument med mål, riktningar och strategier för att kunna uppnå Sveriges Miljömål och Agenda 2030.

Länsstyrelsen i Uppsala läns åtgärdsprogram inom miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Uppsala läns arbete med energi- och klimatfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördelar med att välja cykeln framför bilen

För att nå de lokala och globala miljö- och hållbarhetsmålen samt minska bilberoendet krävs en omställning. Andra transportmedel än bil behöver prioriteras. Om fler väljer att cykla eller åka kombinationsresor istället för att ta bilen som drivs av fossilt bränsle. Kommer vi tillsammans att minska avgasutsläpp, föroreningar och trafikbuller.

Studier visar att cykeln är ett trafiksäkert transportval och desto fler som cyklar desto bättre. Mycket trafik kring exempelvis skolor gör barn och föräldrar otrygga vilket leder till att färre vågar cykla och gå till skolan trots att forskningen visar att många barn föredrar att cykla och att det även är en central del för barns frihet att själva kunna transportera sig.

Cykling leder till ekonomiska fördelar både för individen och på samhällsnivå. Du kan till exempel spara upp till 30 000 kr per år genom att välja cykeln istället för att ta bilen. Underhåll, skatt och drivmedel beräknas till den summan. Omkostnaderna tenderar dessutom att öka över tid.

Minskad biltrafik leder till en mer attraktiv stadsmiljö. Väljer du cykeln bidrar du till ett hälsosammare klimat i samhället. Med bättre hälsa minskar sjukfrånvaro och omkostnader vid sjukvård.

Några konkreta exempel som studier har visat på:

  • Håll dig frisk! Att cykla eller gå korta avstånd (upp till 5 km) till arbetet ger dig de 30 minuters motion per dag som rekommenderas för att du ska hålla dig stark och frisk. Personer som promenerar minst 30 minuter om dagen lever i genomsnitt tre till sju år längre.
  • Gör planeten fantastisk igen! I våra städer ligger vägtransporter bakom 40 procent av koldioxidutsläppen. Genom att välja cykeln för 2-kilometersturen till jobbet besparar du planeten 86 kilo koldioxid per år.
  • Att gå ökar säkerheten! Om antalet gångtrafikanter i en stad dubbleras, minskar risken för trafikolyckor med 66 procent.
  • Stora ekonomiska vinningar! En genomsnittsinvånare kan spara uppemot 30 000 kronor per år genom att använda cykel istället för bil.

I Cykelstyret - Strategisk del i Håbo kommuns cykeplan Pdf, 3.1 MB., kan du läsa mer om vilka fördelar det finns att välja cykeln framför bilen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster