Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Välja cykeln istället för bilen

Att cykla har många fördelar. Det är bättre för din egen hälsa och välmående, du förbättrar din inlärningsförmåga och du bidrar till minskad klimatpåverkan.

30 minuters fysisk aktivitet om dagen är en rekommendation bland annat från Folkhälsomyndigheten. Cykling är ett gott exempel på en fysisk aktivitet. Att hålla sig fysiskt aktiv minskar risken för:

  • metabola sjukdomar, som diabetes och fetma
  • hjärt-kärlsjukdomar, som högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke
  • psykisk ohälsa, som depression
  • tidig död, oavsett orsak.

Forskningen visar också att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på koncentration och minne.

Fysisk aktivitet och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väljer du att ta cykeln istället för bilen eller annat fordon som är beroende av fossilbränsle bidrar du dessutom till bättre klimat för dina medmänniskor och vår planet.

Minska klimatpåverkan

Klimat- och miljöförstöringen är en av de största utmaningarna genom tiderna. Sverige tar utmaningen på allvar. Målsättningar är bland annat 70 procent minskade klimatutsläpp från transportsektorn till år 2030 och noll nettoutsläpp till år 2045. Arbetet genomförs på regional och lokal nivå.

Uppsala län har antagit flera styrande dokument med mål, riktningar och strategier för att kunna uppnå Sveriges Miljömål och Agenda 2030.

Färdplan för ett hållbart län – Åtgärder för minskad klimatpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län – Klimat- och energistrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Håbo har vi har antagit flera hållbarhetslöften i linje med Uppsala läns mål, riktningar och strategier.

För kategorin Transporter innebär det exempelvis att Håbo kommun, inom åren 2019-2022, ska:

  • anlägga nya gång-/cykelvägar och övergångsställen där det saknas eller behövs.
  • fortsätta prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar
  • ta fram styrdokument för cykelarbetet i kommunen

Håbo kommuns miljöstrategi

Fördelar med att välja cykeln framför bilen

För att nå de lokala och globala miljö- och hållbarhetsmålen och minska bilberoendet krävs en omställning. Andra transportmedel än bil behöver prioriteras. Om fler väljer att cykla eller åka kombinationsresor istället för att ta bilen som drivs av fossilt bränsle. Kommer vi tillsammans att minska avgasutsläpp, föroreningar och trafikbuller.

Att cykla är ett trafiksäkert val visar studier och desto fler som cyklar desto bättre. Mycket trafik kring exempelvis skolor gör barn och föräldrar otrygga och färre vågar cykla och gå till skolan. Forskningen visar att många barn föredrar att cykla och det är även är en central del för barns frihet att själva kunna transportera sig.

Cykling leder till ekonomiska fördelar både för individer och på samhällsnivå. Du kan spara upp till 30 000 kr per år genom att välja cykeln istället för att ta bilen. Underhåll, skatt och drivmedel beräknas till den summan per år. Omkostnaderna tenderar att dessutom att öka över tid.

Minskad biltrafik leder till en mer attraktiv stadsmiljö. När du cyklar eller går är du mer benägen att spendera tid i lokalhandeln. Väljer du cykeln bidrar du till ett hälsosammare klimat i samhället. Med bättre hälsa minskar sjukfrånvaro och omkostnader vid sjukvård.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster