Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Blomlådor - trygghetsåtgärd på din gata

Trygghetsskapande blomlådor i trafiken

Bor du i ett villakvarter och upplever att bilarna kör för fort på gatan utanför? Om ni informerar om vikten av att följa trafikreglerna men ändå inte kan få en förståelse från grannarna kan du ansöka om tillstånd hos Håbo kommun att sätta ut blomlådor för att dämpa hastigheten på er bostadsgata.

Olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon är ovanligt på bostadsgator och hastigheten är oftast låg. Det innebär att blomlådor främst är en trygghetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. 

Prata med era grannar och kom överens om var ni vill ha blomlådor i ert bostadsområde. Ni ansöker själva om att få ställa ut blomlådor. Ni bekostar också blomlådorna och ansvarar för tillverkning och underhåll av dem.

Håbo kommun hjälper till med var blomlådorna ska placeras. Du får en ritning för tillverkning och Håbo kommun står för de reflexer som ska sättas på minst två av lådans sidor.

Blomlådorna får vara utställda på gatan under perioden 15 maj till 15 oktober.

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

  • Du som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där blomlådorna ställs ut. Lådorna ska stå i närheten av din fastighet.
  • Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha utfarter från villatomter.
  • Det måste vara minst 50 meters fri sikt på var sida av blomlådorna.
  • Blomlådorna får inte placeras närmre en gatukorsning än 20 meter.
  • Blomlådorna placeras inte ut på gator med busslinjetrafik eller gator med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Skriftligt beviljande av berörda grannar ska medfölja ansökan.  

Hur två lådor brukar placeras syns i figuren nedan. Det är viktigt att de villor som finns i direkt anslutning till blomlådorna (oftast fyra fastigheter) är positiva till placeringen. Genom att blomlådorna ska stå ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa. 

Beskrivning hur blomlådor ska placeras på väg
Mått för gata och lådor

Gatubredd

Avstånd mellan lådor cirka

6 m

9 m

7 m

8 m

8 m

7m


 


Dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen

När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen.

Den personuppgiftsansvariges identitet:
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Adress: Centrumleden 1,746 80 Bålsta
Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga ansökan om utplacering av blomlådor. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer på håbo.se/personuppgifter om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster