Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Parkering

Parkeringar i centrum

Det finns tillgång till ett stort antal allmänna parkeringsplatser som lämpar sig för exempelvis pendlare och centrumbesök. Samtliga kommunens parkeringar är kostnadsfria och vi hyr inte heller ut platser.

Det är skyltningen vid respektive parkering som avgör vilka regler som gäller för den specifika platsen, så var uppmärksam. Är det endast skyltat med "P" gäller som standard att du får stå parkerad 24 timmar i följd på vardagar.

Kommunen ansvarar för att reglera parkeringar på allmän plats medan markägaren bestämmer över kvartersmark.

De allmänna parkeringsreglerreglerna gäller för alla bilister i Sverige. Detta innebär bland annat att det inte är tillåtet att parkera i terräng eller på annat sätt utanför anvisade platser.

En lättare förseelse som felparkering får en parkeringsanmärkning med ett bötesbelopp på 400 kronor. En grövre förseelse; mot färdriktningen, på gångbana, i zoner där det är stoppförbud, på handikapplats utan tillstånd eller i terräng, bötfälls med 1000 kronor (från och med 2016).

Publikation från Transportstyrelsen: Stanna och parkera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsövervakningen sköts från och med den 1 juli 2020 av vår externa leverantör AimoPark (tidigare Q-Park) som utfärdar parkeringsanmärkningar för de som parkerar mot gällande bestämmelser.

Övervakaren cirkulerar främst kring de större centrala parkeringarna i Bålsta och exempelvis badplatser under sommartid. I de fall som övervakning sker vid bostadsgator eller mer perifiera områden så handlar det oftast om att kommunen har fått in en eller flera synpunkter om att parkeringen inte sköts på platsen det gäller.

På parkeringen vid Bålsta Centrum gäller P-skiva med tidsbegränsning enligt skyltning. P-skivor kan hämtas i butikerna i Bålsta Centrum.

Om du vill bestrida din parkeringsanmärkning ska du vända dig till:
Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 3 Mitt RA, Västerås
751 81 Uppsala
Tel 114 14

På parkeringsanmärkningen finns en utförlig text om hur du ska gå tillväga för att överklaga. Det är polisen som handlägger överklaganden.

Gäller det en kontrollavgift (ska stå tydligt på lappen) ska du istället höra av dig till markägaren eller utförare.

Ett fordon som står uppställt på ett felaktigt sätt, stör ordningen och säkerheten och/eller riskerar att släppa ut miljöfarliga ämnen kan i vissa fall flyttas från platsen, enligt beslut från Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

Kommunen kan vara behjälplig med att flytt av fordon i mån av tid. För att en flytt ska vara aktuell ska fordonet ha stått felaktigt i minst 7 dygn i följd och ägaren påtalats eller minst 1 månad, från det att försök inletts, men ägaren inte kunnat påträffas. Markägaren står då för kostnader kopplade till flytten.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster