Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Bedömningen grundar sig på gångförmågan. Är du rörelsehindrad med gångsvårigheter och har svårigheter att förflytta dig till och från fordonet kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Om ansökan

Parkeringstillståndet utfärdas för minst sex månader och för högst fem år i taget. Ett parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt utan en ny ansökan bör göras i god tid innan giltighetstiden för gällande parkeringstillstånd går ut. Varje bedömning görs utan hänsyn till tidigare prövning och ett aktuellt läkarintyg krävs vid varje ansökan.

Du kan enbart ansöka som förare eller passagerare i en ansökan, inte både som förare och passagerare.

Inför varje ansökan ska du ha:

  • Ifylld ansökan
  • Ett nytt läkarintyg
  • Foto om du ansöker för första gången eller om du har förändrat utseende sen din tidigare ansökan.

Handläggningstiden för ansökan om parkeringstillstånd är 6 veckor.

Ifylld ansökan skickas till: Håbo kommun, Gatu- och parkavdelningen, 746 80 BÅLSTA.

Hämta ut ditt parkeringstillstånd

  • När du hämtar ut ditt parkeringstillstånd ska du alltid legitimera dig. Vid bud ska bådas legitimation visas.
  • Har du ett parkeringstillstånd sen tidigare ska detta lämnas in för makulering.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på gångförmågan. En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få ett parkeringstillstånd. Svårigheter att bära, ta sig in och ut i bilen samt mag- och tarmproblem utgör inte grund för ett parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet är heller inte avsett för kortvarigt rörelsehinder.

Du som är rörelsehindrad men inte kör bil själv kan bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns. Sådana skäl kan vara att du som rörelsehindrad regelmässigt behöver förarens hjälp utanför fordonet och har ett tillsynsbehov.

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Tillståndet är ett undantag från de Lokala trafikföreskrifterna gällande parkering på allmän plats. Parkeringstillståndet ger bland annat rätt att parkera på särskilt reserverade platser och i vissa fall förlängd parkeringstid och avgiftsbefrielse.

Undantag utan parkeringstillstånd

Även utan särskilt tillstånd får den som kör en rörelsehindrad person stanna där det enligt lokala trafikföreskrifter finns förbud mot att stanna eller parkera för att hjälpa till med av- eller påstigning. Tänk dock på att fordonet inte får hindra andra eller orsaka trafikfara och att en inte får stanna längre än vad som är absolut nödvändigt.

Med hänsyn till trafiksäkerheten är det däremot inte möjligt att åberopa denna regel för att stanna på platser där förbud att stanna eller parkera gäller generellt. Detta gäller till exempel i en korsning, inom 10 meter före ett övergångsställe eller på ett backkrön.

Dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen

När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen.

Den personuppgiftsansvariges identitet:
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Adress: Centrumleden 1, 746 80 Bålsta
Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Tekniska nämnden i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på håbo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster