Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trafikprojekt

Kommunen är under utveckling med flertalet bostäder och verksamhetsområden vilket sätter krav på infrastruktur i form av gator, gång- och cykelvägar samt hållplatser för kollektivtrafik. Här listas de projekt som involverar trafik och infrastruktur som Gatu- och parkavdelningen är drivande i.

Flertalet andra projekt inkluderar infrastruktur men fokuserar primärt på att exempelvis bygga bostäder eller verksamhetsområden. Du hittar mer information om dem under Håbo växer!

 • Bättre buss i Bålsta. Lätt att gå och cykla!

  Hur vill du att busstrafiken ska se ut i Bålsta tätort? Vi har tagit fram ett förslag på nytt busslinjenät, och just nu har du chans att vara med och påverka utformningen, så att det passar dig som lever, verkar, arbetar och studerar här. Fyll i vår enkät, den är öppen till 7 november.

 • Gång- och cykelväg längs Kalmarleden

  Projektet som knyter samman gång- och cykelvägen så att hela Kalmarleden är försedd. Förlängningsarbete pågår.

 • Gång- och cykelväg längs Kraftleden

  Vi utökar gång- och cykelvägnätet i Bålsta för att öka möjligheten att ta dig fram på ett säkert och hållbart sätt.

 • Gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och Skokloster

  Arbetet med att anlägga en gång- och cykelväg mellan Lötenvägen i Slottsskogen och Skoklosters slott enligt önskemål från invånare.

 • Trafikprojekt trafikplats Åsen

  Vi utreder påverkan transporter till/från Logistik Bålsta kommer ha på trafiknätet och utför anpassade åtgärder för ett fortsatt bra flöde.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster