Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trafiksäkerhetsåtgärder

Arbetet med trafiksäkerhet har sin utgångspunkt i Nollvisionen. För att kunna garantera trygghet i trafiken arbetar Håbo kommun ständigt med trafiksäkerhetsåtgärder. Vi håller uppsikt över kommunens vägar och tar hjälp av medborgarnas synpunkter och felanmälningar. Glöm inte bort att några av de mest betydelsefulla och effektiva åtgärderna är att visa hänsyn och respektera varandra i trafiken.

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelning har hand om drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt gatubelysning.

Avdelningen beslutar i frågor som rör tunga transporter, avspärrningar och hinder på vägar vid exempelvis vägarbeten samt om lokala trafikföreskrifter.

Häckar och buskage

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att sikten är god på vägar kring din tomt. Detta säkras genom att hålla häckar och buskage i trim samt klippa dina träd.

Häckar och buskage kan skymma sikten

Blomlådor som trygghetsåtgärd på din gata

För att dämpa hastigheten på bostadsgator kan kommuninvånare ansöka om att placera ut blomlådor.

Den här åtgärden fungerar främst som en trygghetsåtgärd, eftersom hastigheten och olycksfrekvensen inom bostadsområden redan är låg.

Blomlådor – trygghetsåtgärd på din gata

Samarbeten om trafiksäkerhet

Kommunen samarbetar även med andra aktörer för att öka trafiksäkerheten.

Trafikregler och säkerhet
Där finns bland annat länkar till Trafikverkets och Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjandes webbplatser.

Hjälp till!

Hjälp kommunen med trafiksäkerhetsarbetet genom att skicka dina synpunkter och åtgärdsförslag till synpunkter@habo.se, ring 0171-525 00 eller använd kommunens webbformulär.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster