Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vägar och gator

Bild över Granebergsvägen, Bålsta

Vägar och gator i kommunen har olika underhålls- och skötselansvariga som kallas väghållare. Väghållaren kan vara statlig (Trafikverket, delvis genom Länsstyrelsen) kommunal (Håbo kommun) eller enskild (privatperson, samfällighet, vägförening eller liknande).

Visste du att det totala bilvägnätet i Håbo är cirka 560 km långt? Av dessa är kommunen väghållare för 145 km, Trafikverket för 80 km och resterande 335 km väg har enskilda väghållare. Utöver detta finns det även närmare 100 km gång- och cykelvägar i kommunen, majoriteten med kommunalt väghållarskap.

Du kan se mer om vem som är väghållare för respektive väg i Trafikverkets webbkarta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens roll som väghållare är att ansvara för att vägen underhålls, rustas upp vid behov och fatta föreskrifter för trafiken på vägen. I Håbo ansvarar Gatu- och parkavdelningen för dessa frågor. När det kommer till utförande av drift som exempelvis snöröjning, asfaltering och belysning anlitar kommunen externa entreprenörer.

Läs mer om kommunens Gaturenhållning och snöröjning

Ändelsen gata används ofta inom tätbebyggelse i städer medan väg används i de yttre områden, så som villakvarter, och utanför tätbebyggelse.

I vår kommun har vi döpt majoriteten av nya vägar med ändelsen väg fram tills att Tvåhusområdet skulle namnges. Eftersom området är av stadskaraktär så har både ändelsen gata och gränd, vilket används för mindre återvändsgator som namnet antyder, använts! Det förekommer också ett antal leder och stigar samt några vägar som endast fått namnet från bostadsområdet de leder till, exempelvis "Viby äng" och "Broby backar".

Läs mer om hur namnsättning går till här

Vägvisningen syftar till att underlätta för dig som trafikant att hitta det du söker, därför är det viktigt att den är tydlig och lätt att ta in. Kommunen antog under 2019 Riktlinjer för vägvisning och även Regler för vägvisning som syftar till att främja en tydlig och enhetlig vägvisning samt sätter kriterier för vilka målpunkter som ska vägvisas.

Här kan du läsa mer om Riktlinjerna för vägvisning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vägvisning till inrättningar och serviceanläggningar

Upplever du att din verksamhet behöver tydligare vägvisning för att besökare ska kunna hitta? Du kan ansöka om att få sätta upp vägvisning längs med kommunens vägar. Vid godkännande står ansökande för hela kostnaden förknippat med vägvisningen. Skicka din ansökan till kommun@habo.se där du beskriver verksamheten som vägvisningen gäller för och vart du önskar att vägmärkena placeras ut.

Några av kriterierna för att få sätta upp vägvisning är att den ska vara av intresse för allmänheten, inte endast en viss målgrupp. Antagande kan göras att trafikanten kan ta reda på information om målet innan färden och därför behöver lokala mål oftast inte vägvisas. Generellt ska inte vägvisning till namngivna vägar behövas men om det är ett välbesökt mål med mycket trafik så kan undantag göras.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster