Trivselregler

För att alla ska trivas och må bra i simhallen finns det trivselregler. Läs igenom dem innan ditt besök hos oss.

Säkerhet

 • Barn under 12 år måste, oavsett simkunnighet, ha sällskap av en ombytt simkunnig vuxen (minst 18 år) som ansvarar för barnet. Detsamma gäller även alla som inte kan simma. Simkunnig är den som kan hoppa i på djupt vatten, få huvudet under ytan samt kunna simma 200 meter i en följd, varav 50 meter ryggsim.
 • Medföljande simkunnig vuxen är alltid ansvarig för barnens säkerhet och trygghet. Lämna aldrig barnen utan uppsikt!
 • Det krävs en simmkunnig vuxen för tre ej simkunniga barn.
 • Personalen har rätt att be besökare i simhallen att vid behov uppvisa sina simkunskaper.
 • Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger. Det är heller inte tillåtet att ta med sig alkohol in i simhallen.
 • Vi har kamerabevakning vid rehabbassängen och multibassängen. All filmning sker endast i realtid och inget material lagras. Vi kamerabevakar för att säkerställa lokalen och förebygga olyckor.

Trivsel & trygghet

 • På familjerelaxens tider är det lugn och ro som gäller - inget hopp, ingen lek eller leksaker får förekomma. Ingen förtäring. Barn får bara vistas på familjerelaxens tider i sällskap av vuxen.
 • Från det år ett barn fyller 8 år ska pojkar använda herrarnas omklädningsrum och flickor använda damernas omklädningsrum. Klarar ditt barn inte att byta om själv finns möjlighet till separat omklädningsrum, fråga personalen för mer information.
 • Fotografering och filmning är inte tillåten.
 • Glas- och porslinsartiklar är förbjudna i simhallen.

Hygien

 • Det är obligatoriskt att duscha och tvätta sig utan badkläder innan bad eller bastu. Även håret ska sköljas i annat fall använder du badmössa.
 • Du ska vara ombytt till badkläder utan underkläder. Ska du inte bada, utan bara följa med in, gäller t-shirt och shorts (eller liknande).
 • För de allra minsta är det badbyxor som gäller inte engångsbadblöjor. Badbyxor finns att köpa i simhallen.
 • Bastubad sker utan kläder och du sitter på en handduk. I rehab-/relaxavdelningen är det en gemensam bastu. Här bastar du med badkläder.
 • Nagelklippning, rakning och att fila fötterna är inte tillåtet i simhallens lokaler.
 • Oljor, kaffesump och andra vätskor är inte tilllåtna i bastun. Du får heller inte använda kaffesump i duscharna.

Om du bryter mot reglerna medför det avvisning eller avstängning. Du får heller ingen återbetalning av entréavgiften. Avvisning/avstängning beslutas av personal i simhallen.

Den som skadar lokalen eller andra besökares ägodelar kan bli skyldig till ersättning.

I omklädningsrum och duschar jobbar både manlig och kvinnlig personal.

Simhallen är Hbtqi-certifierad av RFSL. Detta innebär att vi arbetar strategiskt för att erbjuda våra besökare ett respektfullt bemötande. I simhallen ska alla känna sig välkomna!

Skriv ut