Simskola för barn och vuxna

Vi erbjuder simskola för alla åldrar - från bebis till vuxen.

Bokning och priser

Babysim

Målet med babysim är att få grundläggande vattenvana och skapa en trygghet mellan barn och vuxen i vattnet. Att barnet får lära sig att koppla sina egna rörelser i vattnet för att ta sig fram. Vi lär oss grundgreppen i mag- och ryggläge. Tillsammans gör vi olika övningar som till exempel att sucessivt kunna få vatten i ansiktet och över huvudet.

Vill du gå babysim med ditt barn? Innan du bokar läs igenom vad som gäller för kursen:

  • Kursen är 8 tillfällen, 40 minuter per gång.
  • Barnet bör vara minst 12 veckor räknat från beräknad födelse.
  • Barnet bör väga minst 4 kg.
  • Naveln ska vara läkt.
  • En vuxen ska vara med barnet i vattnet. Entré för en vuxen ingår i kursavgiften.
  • Bebisen ska ha badbyxa, engångsbadblöja får inte användas. Badbyxa finns att köpa i simhallen.
  • Frågor mejlar du till simhallen@habo.se.

Minisim

Minisim är en aktivitet i vatten för barn mellan två och fyra år. Tillsammans med en utbildad simlärare utforskar föräldrar och barn vattnet genom att ha roligt tillsammans. Minisim anpassas efter varje barns individuella utvecklingsnivå, vilket gör att det är till för alla barn, oavsett om de tidigare har gått på babysim.

Målsättning: Minisimmet har som syfte att öka barnets vattenvana och förmåga att genomföra simrörelser samt skapa en trygghet i vattnet. Vi skapar vattenvana genom lek och övningar som utvecklar barnens färdigheter inom simningen

  • Kursen är 8 tillfällen, 40 minuter per gång.
  • En vuxen ska vara med barnet i vattnet. Entré för en vuxen ingår i kursavgiften.
  • Om ditt barn fortfarande använder blöja, så ska barnet ha badbyxa. Engångsbadblöja får inte användas.

Simskola barn och ungdom

Vi erbjuder simskola för barn och unga i åldrarna 5-17 år. Tillsammans med en utbildad simlärare får barnen nivåanpassad utbildning.

Kursen är 8 tillfällen, 40 minuter per gång.

Simskola vuxen

Vi erbjuder simskola för vuxna. Tillsammans med en utbildad simlärare får du nivåanpassad utbildning. Simskolan finns för både nybörjare och fortsättningsnivå.

Kursen är 8 tillfällen, 40 minuter per gång.

Simskola kvinnor

Vi erbjuder simskola för kvinnor. Vid för få anmälda kan den planerade kursen bli framflyttad.

Kursen är 8 tillfällen, 40 minuter per gång.

Skriv ut