Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Aktivitetsbidrag

Föreningar som sysslar med verksamhet för barn- och ungdom 3-25 år kan söka aktivitetsbidrag, ibland kallat LOK-stöd. Det är ett bidrag som till exempel idrottsföreningar brukar söka.

Här hittar du E-tjänsten för att söka bidrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inloggningsuppgifter krävs för att söka de bidrag som enbart föreningar kan söka. En styrelsemedlem kan kontakta forening@habo.se för att få inloggningsuppgifter.

Regelverk för föreningsbidragPDF

Vem kan söka aktivitetsbidrag?

Det är bara föreningar som kan söka aktivitetsbidrag. För att kunna söka bidraget ska föreningen

 • ha verksamhet i Håbo kommun
 • ha antagit stadgar och utsett en styrelse och en revisor
 • ha en verksamhet som gynnar boende i Håbo
 • vara ansluten till en riksorganisation om det finns en sådan organisation
 • själv driva och ansvara för den verksamhet föreningen söker stöd för
 • ha minst 5 medlemmar i vara mellan 3 och 25 år, varav 5 ska vara boende i Håbo kommun
 • ha en medlemsförteckning
 • ta ut en medlemsavgift för deltagare i verksamheten med lägst 50 kronor/år
 • följer reglerna för en god värdegrund

Hur du ansöker

Du skickar in ansökan för din förening via vår e-tjänst. Ansökan måste komma in till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 mars samma år ansökningen gäller.

Föreningen som söker bidraget gör det för det innevarande året. Underlag för ansökan ska föreningen hämta från året som gått. Det är en utsedd ansvarig i styrelsen som får inloggningsuppgifter för att kunna göra ansökan.

Under året ska föreningen löpande redovisa alla gruppaktiviteter. Föreningen måste kunna visa redovisningen i sin helhet om Håbo kommun begär det.

Om ansökningen kommer in för sent

Håbo kommun måste avslå ansökningar som kommer in för sent.

Det går att göra undantag om föreningen kan ge en rimlig och relevant förklaring till varför ansökan kommit in sent. Kultur- och fritidsförvaltningen avgör om förklaringen är rimlig och relevant.

Vilka aktiviteter ger rätt till bidrag?

Det är inte alla typer av aktiviteter som föreningen kan få stöd för. För att en förening ska ha rätt att få stöd måste:

 • vara en gruppaktivitet som har minst tre deltagare i åldern 3-25 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
 • gruppaktiviteten pågå i minst 60 minuter och ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
 • ledaren ha fyllt 13 år och får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
 • deltagare bara ingå i en gruppaktivitet per dag
 • deltagare vara medlem i den förening som bedriver aktiviteten. Det går att göra undantag för aktiviteter som arrangeras för att rekrytera nya medlemmar.
 • närvaro registreras vid varje tillfälle för aktiviteten. Ledaren ska närvara under hela aktiviteten.
 • gruppaktiviteten vara planerad i förväg och deltagarna ska ha fått information om att de deltar i en aktivitet som kan få bidrag.
 • Föreningar kan inte ansöka om aktivitetsbidrag för lovverksamhet.

När får föreningen sitt bidrag?

När perioden för redovisning är avslutad och när kommunen kontrollerat att alla uppgifter stämmer så får föreningen sitt bidrag. Föreningen måste lämna plus- eller bankgirokonto för att Håbo kommun ska kunna dela ut bidraget.

Senast 15 maj kommer kommunen skicka in betalningen till kontot. Det går inte få ut bidraget i förskott.

Hur mycket stöd kan föreningen få?

Aktivitetsbidraget är baserat på det antal aktiviteter som föreningen bedrivit enligt bidragsreglerna här ovan. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om hur mycket bidrag en förening får och utgår ifrån hur många tillfällen för deltagare som föreningen redovisat. Aktivitetsbidraget för 2020 har fastställts till 8 kr per närvaromarkering.

Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet

Föreningen som söker bidrag måste kunna bevisa att de haft så många aktiviteter som de sagt att de gjort. Om det skulle visa sig att uppgifterna som föreningen lämnat inte stämmer blir föreningen skyldig att betala tillbaka det stöd som de tagit emot. Det gäller även för aktiviteter som föreningen inte genomfört.

Varje år genomför Håbo kommun en kontroll och uppföljning av uppgifterna på ett antal av de föreningar som sökt aktivitetsbidrag. Vilka föreningar som kommer bli granskade är slumpmässigt utvalda. Uppföljningen går till så att personal från kultur- och fritidsförvaltningen har ett möte med föreningen som ska granskas. Det kan även hända att Håbo kommun gör stickkontroller.

Kontakta Linda Shala vid frågor.

Sidansvarig: Linda Shala

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster