Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bålstaåsen

Bålstaåsen

Bålstaåsen är ett välbesökt skogsområde i centrala Bålsta som används för både bärplockning och vardagsmotion. Här ser man ofta skolklasser och förskolegrupper som besöker området för undervisning och lek. Bålstaåsen har också höga naturvärden där bland annat bombmurkla och mindre blåvinge trivs.

Bålstaåsen är det största, strövvänliga skogsområde som finns i direkt anslutning till Bålsta samhälle. I skogen mellan stationen och grustaget finns ett rikt förgrenat stigsystem som löper både uppför, nedför och längs med sluttningen. Totalt rör det sig om cirka 8 kilometer stigslingor. De flesta är lättgångna och de mest använda stigarna går i en slinga runt hela skogsområdet. Med start från järnvägsstationen kan du även börja din vandring på Upplandsleden eller Hälsans stig, som till en början går väster ut längs med Bålstaåsen. Dessa stigar har markeringar som är lätta att följa. Övriga stigar i området har inga markeringar.

Bålstaåsens finns med i kommunens naturvårdsplan och de höga naturvärdena är främst kopplade till åsbarrskogen samt torrängspartierna på åsens högsta del och i anslutning till grustaget.

Hitta hit

Bålstaåsen ligger precis norr om järnvägsstationen i Bålsta, och sträcker sig västerut mot gamla Bålsta.

Skötselansvarig

Håbo kommun


Sidansvarig:

2018-02-16

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster