Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Fornminnen

I Håbo kommun finns det många fornminnen. Många av fornminnena påminner oss om att det har levt och verkat människor på de platser som idag är Håbo kommun. Många av de fornlämningar som finns ligger idag på ställen som idag kan synas lite konstiga, men man skall då tänka på landskapet har förändrats genom landhöjningen.

En fornborg som idag ligger långt uppe på land låg förmodligen nere vid standkanten i en vik eller sund. Man har använt en metod, när man letat efter fornlämningar, som gått ut på att man studerat vattennivån vid olika tidpunkter i historien.

En annan viktig fornlämning är den rika förekomsten av runstenar som finns i kommunen. Det finns 30 stycken runstenarsom ursprungligen har varit placerade vid olika färdleder på land. Lite förenklat kanske man skulle kunna säga att runstenarna var en motsvarighet till vår tids annonspelare, men med det förbehållet att budskapet var ett annat.

På runstenarna berättade man om personer som bott på orten eller i trakten och som kanske varit på långa resor till främmande länder. En vanlig missuppfattning är att runstenarna är "gravstenar" vilket är fel. Dom sattes enbart upp som minnesstenar.

Gravhögar och gravfält finns det också gott om. De flesta hittar man på sluttningar i närheten av nutida bebyggelse. Många av gravfälten har under århundraderna hunnit bli förstörda eller bortglömda men det finns många kvar som man kan besöka och beundra. 


Sidansvarig: Sara Hallström

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster