Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Internationellt projekt för ungas inflytande

5 glada deltagare i ett Teams-möte

Bild från projektmöte med deltagare från Håbo, Victoria Falls och Livingstone.

Håbo kommun är med i ett nytt projekt för ungas rättigheter och inflytande tillsammans med kommuner i Zambia och Zimbabwe. Projektet finansieras av Icld via Sida, och drivs i Håbo av ungdomsverksamheten Ung Håbo.

Håbo kommun får genom projektet möjlighet att fokusera på hur vi kan öka och säkerställa ungas deltagande och inflytande i demokratiska processer. Att göra det med en internationell partner ger oss nya perspektiv och erfarenheter som är inspirerande, säger Linda Carlberg, verksamhetsansvarig, Slottsgården Håbo kommun.

Håbo kommun samarbetar med Victoria Falls i Zimbabwe och Livingstone i Zambia. Två politiker från varje kommun är kopplade till projektet. I Håbo är det Per Widén (C) och Tony Klaesson (KD) som deltar.

De tre deltagande kommunerna ska tillsammans utforska hur organisationerna kan säkerställa att ungdomars rättigheter är bättre skyddade, respekterade och främjas inom kommunen.

Vi är i uppstartfasen av projektet. Vi försöker nu tillsammans med våra kollegor i Zimbabwe och Zambia identifiera problemställningar som vi vill arbeta vidare med under 2023-2025. Det här är ett långsiktigt projekt, säger Linda Carlberg.

Under 2022 sätts projektets ramar och under kommande treårsperiod ska förbättringar genomföras utifrån identifierade områden.

Mer om projektet

  • Projektet är en del av ICLD, Internationell centrum för lokal demokrati, och finansieras genom Sida.
  • ICLD ska främja hållbar demokrati på kommunal och regional nivå genom ökat medborgarinflytande.
  • Projektets mål är kopplade till de globala målen om mänskliga rättigheter och miljömålen Agenda 2030.


Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster