Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Enklare och tydligare bestämmelser för föreningsbidrag

Ungdomar på en scen som dansar

På måndagen beslutade kommunfullmäktige om nya bestämmelser för föreningsbidrag. De nya bestämmelserna innebär att det blir enklare och tydligare för kommunens föreningar men även att fler kan ansöka.

Det nya bestämmelserna träder i kraft i januari 2019 och innebär flera förändringar som gör det enklare för föreningar som vill ansöka om bidrag för olika verksamheter.

Enklare och snabbar process

I samband med de nya bestämmelserna införs kommer det successivt bli möjligt att ansöka om bidrag via en e-tjänst hos kommunen. Digitaliseringen av ansökan innebär att det blir enklare att ansöka om bidrag.

I den nya processen betalas bidraget ut till föreningarna tidigare efter ansökan. Föreningar som ansöker om aktivitetsstöd eller bidrag till pensionärs- och handikappföreningar kommer från och med att det nya bidraget införs att själva kunna göra en uppskattning om hur mycket de kommer att få. Beslutsprocessen blir snabbare vilket även betyder att föreningen som söker bidrag inte behöver vänta så länge på svar.

I och med att kultur- och fritidsnämnden först börjar sitt arbete 2019 kommer vissa bidrag under det första året att förskjutas något i tid. Jämfört med 2018 kommer det ändå att huvudsakligen bli tidigare på året.

Tre olika kulturbidrag

Kulturbidraget blir tydligare i de nya bestämmelserna och delas upp på tre olika ekonomiska bidrag. Det handlar om:

  • Projekt för publika arrangemang
  • Verksamhetsbidrag för publika arrangemang
  • Bidrag för traditioner och högtider

Projekt för publika arrangemang innebär att det inte bara går att söka bidrag till kulturarrangemang utan även idrottsarrangemang och andra typer av arrangemang. Det viktiga är att det är besökaren som står i centrum.

Verksamhet för publika arrangemang är ett generellt bidrag som föreningar kan söka för att göra flera publika arrangemang eller att verksamheten pågår under ett helt år.

Bidrag till traditioner och högtider är till för de som vill anordna arrangemang vid högtider och traditioner som till exempel midsommar eller valborg, men bidraget kan så klart sökas även för andra högtider.

En annan nyhet här är att Projekt för publika evenemang och Bidrag till traditioner och högtider utökas till att inte bara gälla föreningar. Även andra, som ekonomiska föreningar, organisationer och enskilda kan söka bidraget. Det viktiga är att det präglas av allmänhetens intresse och bidrar till ett ökat utbud för allmänheten.

Uppdragsbidrag

En till nyhet i det nya bestämmelserna är att bidraget till föreningar som driver anläggningar och verksamheter som tydligt riktar sig till allmänheten förtydligas. Bidraget kallas för Uppdragsbidrag och riktar sig till de som genom avtal med kommunen bedriver verksamhet.

Sidansvarig: Linda Shala

2018-10-02

Klicka för support
Stäng supportfönster