Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kulturakuten ska locka fler att ta del av kultur i Håbo

”Kulturakuten till er tjänst!” Så lyder bibliotekets och musikskolans slogan för att locka fler att ta del av Håbo kommuns kulturverksamhet. Ett projekt som vi valt att kalla Kulturakuten.

Kulturakuten vill ta bort de trösklar och hinder, som kostnad och anmälningar, så att alla barn som vill kan ta del av kultur. Alla barn ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Med lekfullheten och lusten som ledstjärna kommer Kulturakuten att dyka upp runt om i kommunen under våren.

Iden är att kulturakuten ska vara en uppsökande läs-, litteratur- och inte minst kulturfrämjande verksamhet. Kulturakuten kommer till barnen där de är på fritids eller vid andra verksamheter för att ge plats åt barnens eget skapande

Med berättelsen som utgångspunkt skapar, gestaltar och leker vi tillsammans med barnen säger Jennifer Martins, verksamhetsutvecklare på Håbo bibliotek. Vi använder oss av barnens eget berättande, litteratur, musik, teater, dans, konst och digitalt skapande. Eftersom vi kommer till barnen där de redan finns så möter vi barn som kanske inte kommer till våra verksamheter i vanliga fall.

Mer för fler

Kulturakuten är en produkt av Mer för fler ett projekt som drivits av Kulturskolerådet i samverkan med Svensk biblioteksförening och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Håbo kommun har tillsammans med 32 andra kommuner deltagit i det projektet.

En av utmaningar som kommunerna i Mer för fler har arbetat med är hur man ska nå och engagera målgruppen barn och unga.

Under projektets gång blev det tydligt att det av olika skäl inte är naturligt för alla barn att komma till våra verksamheter säger, Marie Holmqvist, Kulturchef. Då tänkte vi att vi kommer till barnen där de redan är och på så sätt blir en naturlig och självklar del i deras liv.

Deltagande från kommunerna som ingått i projektet hat fått utbildning i användardriven verksamhetsutveckling. Målet har varit att ta fram en lösning för att fler ska kunna ta del av kommunens kulturaktiviteter och att kommunerna själva ska kunna driva utvecklingsarbeten med användaren i fokus.

Folkbibliotek och kulturskolor spelar en central roll för att säkerställa barn, unga och vuxnas tillgång och möjlighet till kulturutövande. Kulturverksamheterna når redan idag många, men långt ifrån alla.

Utvecklingen av kulturverksamhet utgår ofta utifrån antaganden om vad användare och invånare behöver och vill ha, säger Marie. I projektet Mer för fler har användarna fått vara med och påverka.

Mer för fler har inneburit att bibliotek och kulturskola börjat samarbeta mer med varandra. Men framförallt att kommunerna som deltagit i projektet har fått ett tydligare användarperspektiv i sina verksamheter.

Läs vidare

Sidansvarig: Linda Shala

2019-01-31

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster