Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Angående omorganisationen inom fritidsgårdsverksamheten

Angående omorganisationen inom fritidsgårdsverksamheten. Vad är det som förändras och vad förändras inte? Här kommer mitt svar till alla som undrar.

Idag har Slottsgårdens verksamhet endast en fast anställd personal, övriga är timvikarier. Vi har erbjudit samtliga timvikarier anställning för att säkra anställningstrygghet. Det handlar om trygghet i bemanning, möjlighet till kompetensutbildning, arbetsmiljöskydd och försäkringar. Att bygga en verksamhet på enbart timvikarier skapar även risker för barnen. Vem ansvarar för krishantering om det händer något? Då verksamhetsledaren sällan arbetat kvällar ligger allt ansvar på timvikarier. Det har vi behövt ändra. Och inte minst trygghet för barnen.

Det är alltså ingen neddragning i personal eller öppettider. Snarare har vi velat erbjuda alla timvikarier fasta tjänster där de ingår i den kommunala verksamheten. Det innebär att vi har en personal som arbetar både i Bålsta och Skokloster där vi kan erbjuda ett bredare utbud. Det vi kan satsa på i Bålsta som t ex motorgård kan vi också satsa på i Skokloster. Genom att personalen blir bekant med båda gårdar riskerar vi inte att behöva dra ner på verksamhet om någon blir sjuk eller slutar. Vi kan täcka upp för varandra. Det är bättre för våra besökare.

När det gäller personalens delaktighet har vi haft möte med all personal i Skokloster där vi informerat om de förändringar som kommer att genomföras, bl a att kunna arbeta i såväl Bålsta som Skokloster. Schema har tagits fram av personalen där de själva fick lägga upp sina arbetstider och arbetsställen. Där har man tagit fram ett schema för båda gårdar.

Vad gäller lokaler har vi avsatt medel för upprustning av både Skokloster och K5. Vad som ska göras är något personalen planerar tillsammans. Så långt har vi inte kommit.

Vi är en kommun med två gårdar och vi har fritidsgårdar som arbetar med alla våra barn. Vi har inte beslutat att 5-6:or inte får komma till Slottsgården utan att vi i Skokloster skapar den verksamhet som behövs där och vi har förstått att 11-12 åringar är viktiga att nå. Det vill vi fortsätta med.

Att personal på Skokloster väljer att sluta är tråkigt, det är inget vi önskat.

Den här omorganisationen berör alltså fyra delar:
1. Skapa en stabil personalbemanning som alla har anställning
2. Säkra att vi har en arbetsmiljöplan, att vi har ansvariga för krishantering, att vi har skyddsombud, att alla är försäkrade.
3. Att arbeta på båda gårdarna för att säkra personalbemanning men också lära av varandra för besökarnas bästa.
4. Vi arbetar alla för kommunen oavsett gård. Alla barn är allas barn.

Med vänlig hälsning,
Jytte Rüdiger
Kultur- och fritidsförvaltningen
Håbo kommun

Sidansvarig: Linda Shala

2020-01-13

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster