Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Demokratidagen

Tre ungdomer som diskuterar något viktigt

Varje år anordnar Håbo kommun en demokratidag för Håbos ungdomar. En dag för att diskutera aktuella samhällsfrågor som berör ungdomar.

Demokratidag måndag den 22 augusti 2022

Håbo kommun har sedan flera år tillbaka beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande genom att årligen anordna Demokratidag för elever i grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet. Representanter från skolorna får där möjlighet att diskutera och komma med förslag och åtgärder utifrån det för året gällande temat. Årets tema är Agenda 2030 och ungdomsrådet har valt ut 8 stycken av de 17 målen att diskutera under dagen.

Utvalda mål

Till dagen inbjuds även en representant från varje parti i kommunfullmäktige.

Transport:

Buss kl. 8.00 från skolorna Gransäter, Västerängen och Futurum vidare till simhallsparkeringen där skolorna i centrum får kliva på, ca 8.10 påstigning med vidare färd till Happy Tammsvik.

Anmälan:

kommun@habo.se

Demokrati och skola

Skolorna i Håbo har en viktig roll i förberedelserna för demokratidagen. Tid för diskussion i klasserna kring tema och frågeställningar behöver avsättas. Demokratiarbetet i Håbo är tänkt att löpa som en röd tråd från skolans demokratiundervisning i SO-ämnen via skolornas former för elevinflytande som klassråd och elevråd till demokratidag och hearing samt vidare till tjänstepersoner och politiker. Vår förhoppning är att det utvecklas ett samhällsengagemang. En röd tråd där eleverna inte bara ser samband mellan olika former av demokratiskt inflytande utan även görs delaktiga i att utforma förslag som senare kan bli till beslut som förverkligas i Håbo kommun.

Kommunens ungdomsråd är part i att utveckla och genomföra demokratidagen. Vi ser gärna att elever från elevråd deltar då varje skola får några minuter på scen at berätta om sitt elevrådsarbete. Vid demokratidagen får eleverna möjlighet att ansöka till kommunens ungdomsråd.

Antal deltagare per skola:

  • Fridegårdsgymnasiet - 16 elever.
  • Futurum - 12 elever
  • Gransäter - 8 elever
  • Gröna Dalen - 8 elever
  • Läraskolan - 4 elever
  • Potentia Education - 4 elever
  • Västerängsskolan - 8 elever

Välkomna

Helene Zeland Bodin (C), kommunalråd
Agnes Häggmark (M), ungdomspolitiker
Carolina Cranser (S), ungdomspolitiker
Liam Price (SD), ungdomspolitiker
Charlotta Bjälkebring Carlsson, folkhälsosamordnare

Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster