Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Demokratidagen

Tre ungdomer som diskuterar något viktigt

Varje år anordnar Håbo kommun en demokratidag för ungdomar. Det är en dag för att diskutera aktuella samhällsfrågor tillsammans med ungdomar. Ett forum för delaktighet och inflytande.

Demokratidagen 17 oktober 2023

Håbo kommun har sedan flera år tillbaka beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande genom att årligen anordna Demokratidag för elever i grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet.

Representanter från skolorna får möjlighet att diskutera och komma med förslag och åtgärder utifrån det för året gällande temat. Årets tema är Agenda 2030. Ungdomarna kommer att arbeta utifrån konsformarna måleri, film, musik, teater och det skrivna ordet. Till dagen inbjuds även en representant från varje parti i kommunfullmäktige.

Demokrati och skola

Demokratiarbetet i Håbo är tänkt att löpa som en röd tråd från skolans demokrati och elevinflytande till demokratidag och vidare till tjänstepersoner, hearing och politiker. I år ska alla elever med sin klass fundera ut en fråga till närvarande politiker att ställa på paneldebatten för politiker. Förhoppningen är att det utvecklas ett samhällsengagemang hos Håbos unga. En röd tråd där eleverna inte bara ser samband mellan olika former av demokratiskt inflytande, men även görs delaktiga i att utforma förslag som senare kan bli till beslut som förverkligas.

Kommunens ungdomsråd är part i att utveckla och genomföra demokratidagen. På demokratidagen får eleverna möjlighet att ansöka till kommunens ungdomsråd.
Det går även bra att skicka en ansökan till charlotta.carlsson@habo.se

Varmt välkomna önskar

Catherine Öhrqvist (M), kommunalråd
Agnes Häggmark (M), ungdomspolitiker
Carolina Cranser (S), ungdomspolitiker
Gabriel Ekström (SD), ungdomspolitiker


Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster