Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ungdomars liv och hälsa

Undersökningen Liv och hälsa ung visar att allt fler ungdomar i Håbo trivs i skolan. Samtidigt visar resultatet att det psykiska välbefinnandet har försämrats. Fler uppger också att de aldrig har rökt, snusat eller använt narkotika.

Liv och hälsa ung genomförs vartannat år i samarbete mellan Regionförbundet Uppsala län, Landstinget i Uppsala län och länets kommuner.  Samtliga elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet, ca 7 400 elever i Uppsala län, har svarat på enkäten under våren 2013. Frågorna i enkäten berör ungdomarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Ökad trivsel i skolan

Ökad trivsel i skolan i Håbo kommun går i linje med resultatet från övriga kommuner i länet. Trivseln i skolan har ökat i alla åldersgrupper och bland både pojkar och flickor. En hög andel av ungdomarna anser att de mår bra och uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med livet. Men vi ser en skillnad i resultatet mellan pojkar och flickor. Pojkar mår bättre än flickor i samtliga åldersgrupper.
Gällanden det psykiska välbefinnandet har siffrorna dock försämrats jämfört med föregående undersökningar. Fler ungdomar upplever stress. Andelen som känner sig lyckliga har även minskat i jämförelse med undersökningen 2011.

Färre har provat på att röka och snusa

En positiv trend som återigen bekräftas är att det är fler som aldrig rökt, snusat eller använt narkotika. Övervikt och fetma bland ungdomar har också minskat något.


Sidansvarig: Karin Sedrakyan

2017-07-17

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster