Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ungdomsinflytande - demokratidag

Håbo kommun har sedan några år tillbaka beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande genom att årligen anordna Demokratidag för elever i grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet. Representanter från skolorna får där möjlighet att diskutera och komma med förslag och åtgärder utifrån det för året gällande temat.

Skolorna i Håbo har en viktig roll i förberedelserna för demokratidagen. Tid för diskussion i klasserna kring tema och frågeställningar behöver avsättas. Kunskap om demokratins verktyg och uppbyggnad, ger ungdomar bättre möjlighet att göra sig hörda i beslutsfattandet. Ju mer tid eleverna ges att diskutera desto bättre blir deltagarna på att föra fram de olika synpunkter som finns. Demokratidagarna ger röst åt ungdomar samtidigt som den höjer kompetensen i beslutsfattandet och ger möjlighet för Håbos skolor att utveckla sin demokratiundervisning.

Demokratiarbetet i Håbo är tänkt löpa som en röd tråd från skolans demokratiundervisning i SO-ämnena via skolornas former för elevinflytande som klassråd och elevråd till demokratidag och hearing samt vidare till tjänstemän och politiker. Vår förhoppning är att det utvecklas ett samhällsengagemang. En röd tråd där eleverna inte bara ser samband mellan olika former av demokrati utan även görs delaktig och utformar de förslag som senare kan bli ett beslut som förverkligas. Kommunens ungdomsråd är ett komplement till demokratidagen och hearings.

Demokratidagen 2019

2019 kommer demokratidagen annordnas den 22 oktober på lastberget. Tema för året är "Våga fråga om psykisk hälsa".

Styrgrupp:

Liselotte Gahn Elg (M), kommunalråd
Jan Erik Sundling (M), ungdomspolitiker
Shiva Samadi (S), ungdomspolitiker
Charlotta Carlsson, ansvarig tjänsteperson

Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

2019-03-20

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster