Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Upplev Håbos kulturarv!

Stensättning

Rökeriet på Grans gård

Håbo är en av de fornlämningstätaste kommunerna i Sverige. Här finns cirka nittio gravfält, tre fornborgar och ett trettiotal runstenar registrerade. Genom fornlämningar kan du lära dig mer om Håbos historia.

Håbo kommun arbetar aktivt med att tillgängliggöra våra kulturarvsmiljöer genom röjning och skyltning.

Besök kallrökeriet på Grans gård

Den lilla tegelbyggnaden vid Grans gård är ett kallrökeri från slutet av 1800-talet. Lägg märke till att den saknar skorsten. Själva eldstaden låg i slänten några meter nedanför rökeriet. Från eldstaden gick en rökkanal som ledde röken genom en öppning under trappsteget in i byggnaden. Nivåskillnaden gjorde att röken drogs in i rökeriet.

Rökkanalen är idag borttagen, men i övrigt är rökeriet fortfarande intakt. I taket sitter krokar där livsmedel hängdes upp.

Vill du veta mer om rökeriet? Se pdf-filen under relaterad information eller läs på skylten som finns vid kallrökeriet.

Hitta till kallrökeriet
Du kan cykla eller vandra till Granåsen, där rökeriet ligger, via Granåsvägen som börjar vid Åsleden. Efter att du har korsat bron över E18 och en dryg kilometers promenad tar du av till höger på en skogsstig precis där Grindvägen börjar. Femhundra meter in i skogen finns Bålsta Alpins slalombacke och Granåsens friluftsområde. Kallrökeriet ligger vid den nedre parkeringen i området.

Du kan också ta en UL-buss till hållplats Grans gård och gå uppför backen, det är bara några hundra meter.

Stensättning

Stensättning på Väppeby udde

Besök Knarrbacken

Knarrbacken och området runt omkring har en lång historia. Här finns flera fornlämningar från olika tidsåldrar och området är ett fint utflyktsmål. Det finns vägvisare som visar till fornlämning och en utsiktsplats. På utsiktplatsen finns en sittbänk med fin vy över landskapet. Ett perfekt ställe att ta en paus, kanske med medhavd matsäck?

På vikingatiden gick en vattenled nedanför Knarrbacken som vikingarna använde. Den sträckte sig genom Södertälje – Birka – Kalmarviken – Draget till Gamla Uppsala. Knarren var vikingarnas handelsskepp. Knarrbacken var en bra plats att ta en paus innan skeppen skulle korsa Björkfjärden och Mälaren.

På Väppeby udde finns en cirkelformad stensättning. Den är sannolikt från järnåldern och är en grav. På toppen av Väppeby udde finns även ett större stenröse med flera stora stenar. Det är troligtvis ett fundament till en vårdkase som började användas redan på bronsåldern. En vårdkase är en stor eld som tändes när fienden kom nära.

Vill du veta mer om Knarrbacken? Se pdf-filen under relaterad information eller läs på skylten som finns vid stensättningen på Väppeby udde.

Hitta till Knarrbacken
Kartan visar hur du hittar till Knarrbacken. Pdf, 794.7 kB.

Varpsundsstenen mot blå himmel

Varpsundsstenen

Besök Varpsundsstenen

Varpsundsstenen är en av de runstenar som restes till minne över män som dött under Ingvar den vittfarnes vikingatåg. Det är den enskilda händelse som nämns på flest runstenar i Sverige. Dessa runstenar brukar kallas Ingvarsstenarna. Det finns totalt mellan 25 och 30 stycken.

Ingvar var en hövding från Mälardalen som åkte iväg på vikingatåg med många skepp under åren 1036–1041. Det blev en ödesdiger resa och många som deltog dog, både av sjukdom och i strid. Vikingatåget gick ända bort till Kaspiska havet.

På stenen står det:
Andvätt och Kår och kiti och Bläse och Djärv reste denna sten efter Gunnlev, sin fader. Han blev dräpt österut med Ingvar. Gud hjälpe deras ande. Jag Alrik ristade runorna. - Han kunde väl styra knarren.

Vill du veta mer om Varpsundsstenen? Se pdf-filen under relaterad information eller läs på skyltarna som finns på var sida om vägen vid Varpsundsstenen. Marken runt stenen är ömtålig. Tänk på att undvika onödigt slitage när du besöker den.

Hitta till Varpsundsstenen
Det finns flera sätt att ta sig till Varpsundsstenen som står vid sidan av väg 263. Det är en ganska trafikerad väg, så det allra bästa sättet är att gå via Upplandsleden. Från Bålsta station är det 8 kilometer till Varpsund. Om du vill gå en kortare sträcka kan du ställa bilen vid Ekillabadet. Därifrån är det cirka 3,5 kilometer till runstenen. Du kan också ta bussen från Bålsta station till Vij och därifrån gå Upplandsleden 2 kilometer. Om du ändå vill ta bilen så finns det parkeringsfickor på var sida av vägen.

Det går även att ta buss 311 mot Skokloster till Varpsund (hållplats Sjönäs), men busshållplatsen ligger cirka 500 meter efter stenen så då behöver du gå tillbaka längs med den trafikerade vägen för att komma till platsen.

Skörby gravfält täckt av vackra höstlöv

Skörby gravfält

Besök Skörby gravfält

Skörby gravfält är ett järnåldersgravfält med cirka 50 fornlämningar. Här finns 5 högar och mer än 40 stensättningar – både runda och rektangulära. Gravarna är till stor del överväxta. Några av de runda gravsättningarna syns som en rund stenring med en grop i mitten.

Gravformerna är inte unika för Håbo utan återkommer på många gravfält. Gravarnas utseende har varierat över tid. De har troligtvis även påverkats av den dödes ställning i samhället.

På Skörby gravfält finns även flera skålgropar. Det är gropar som huggits ut med knacksten eller mejsel i berg eller hällar. Vad skålgroparna har använts till är inte helt säkert, men de finns i nästan alla delar av världen. Skålgroparna har bland annat kopplats till fruktbarhet, eld, offer och magi.

Hitta till Skörby gravfält
Skörby gravfält ligger intill Skörbystallet. Du tar dig lättast hit till fots eller med cykel, då fina promenadstråk passerar området. Du kan också åka buss 303 mot Skörby och kliva av vid hållplats Skörbyhöjden. Därifrån är det cirka 400 meter att gå.

Det finns också en karta som visar hur du hittar till Skörby gravfält. Pdf, 534.8 kB.

Vill du veta mer om Skörby gravfält? Se pdf-filen under relaterad information eller läs på skylten vid gravfältet.

Håbos kulturmiljöer

Du hittar mer information om fornminnen, runstenar, kyrkor och hembygds- och bygdegårdsföreningar på sidan om Håbos kulturmiljöer.

Det finns även mer information om till exempel Skokloster slott och Fridegårdsmuséet på sidan om museer, gallerier och konst.

Vill du upptäcka Håbos kulturarv på egen hand? Då kan ta vår karta till hjälp. På kartan finns bland annat information om museer, kyrkor, offentlig konst och kulturarv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Håbo kommuns kulturarvsprojekt

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster