Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Barn- och elevhälsan i Håbo

Symbol för Barn- och Elevhälsan

Barn- och elevhälsan har som uppdrag att främja barn och elevers lärande, utveckling och hälsa genom att bidra till att skapa trygga och tillgängliga lärmiljöer i kommunens förskolor och skolor. Barn- och elevhälsans ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Barn- och elevhälsan är ett centralt team som består av flera stödfunktioner.

Har du ett barn eller en ungdom som är orolig på grund av omvärldsläget?

Omvärldsläget är mer spänt än på länge just nu. Barn och ungdomar är ofta väl medvetna om vad som händer i vår omvärld genom att de lyssnar på nyheter, pratar med kompisar och läser inlägg på sociala medier.

Prata gärna med ditt barn

Du som vårdnadshavare kan stötta ditt barn genom att lyssna och prata om det som händer.
Här har vi samlat pålitliga länkar och material till dig:

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Röda korset - Så pratar du med barnen om Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UMO - Känner du oro? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bris - Ring, meijla eller chatta med Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolverket - Att prata med barn och unga om krig och kriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
SVT - Lilla Aktuellt - Nyheter för barn och ungdomar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I våra förskolor och skolor finns utbildad personal som har fokus på trygghet och lyhördhet. De möter barnens frågor och det finns möjlighet att få stöd och hjälp vid oro.

Förskoleteamet består av specialpedagoger, förskolecoacher och IKT-pedagog. Teamet fungerar som ett stöd för det pedagogiska arbetet inom de kommunala förskolorna.

Förskolans rektor är ansvarig för förskolans barnhälsoarbete.

Elevhälsan i kommunala skolan består av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Varje skola har tillgång till skolsköterska och skolläkare, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan har ett nära samarbete med pedagoger och skolans övriga medarbetare för att tillsammans stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Rektor är ansvarig för skolans elevhälsoarbete.

Elevhälsans medicinska insatser erbjuder elever hälsobesök som omfattar hälsosamtal och allmänna hälsokontroller. Elever erbjuds även vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Elever kan vid behov även anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

I skolteamet ingår specialpedagoger, lärarcoach, IKT-pedagog och elevhälsans psykologer. Teamet finns som ett stöd för det pedagogiska arbetet inom de kommunala skolorna.

Förskoleteamets och skolteamets IKT-pedagoger ingår i skoldatateket. IKT-pedagogerna stödjer och utbildar skolornas medarbetare i användandet av digitala resurser och andra kompensatoriska läromedel utifrån ett inkluderande förhållningssätt.

I november 2018 startade ett 3-årigt projekt, som finansieras av statliga stimulansmedel, för riktade insatser inom området ”psykisk hälsa”. En hälsopedagog projektanställdes för att utveckla det hälsofrämjande arbetet i kommunernas grundskolor.

Hälsoprojektet ska bidra till ökad medvetenhet om det dubbelriktade sambandet mellan lärande och hälsa hos medarbetare, elever och deras vårdnadshavare.

Mer om hälsoprojektet och Bara Dansa

Kontakta barn- och elevhälsan

Lena Norrman, verksamhetschef

Telefon: 0171-526 13
E-post: lena.norrman@habo.se

Administratör
Telefon: 0171-527 82

Håbo kommun
Barn- och elevhälsoenheten
746 80 Bålsta

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster