Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Barn- och elevhälsan i Håbo

Symbol för Barn- och Elevhälsan

Barn- och elevhälsan har som uppdrag att främja barn och elevers lärande, utveckling och hälsa genom att bidra till att skapa trygga och tillgängliga lärmiljöer i kommunens förskolor och skolor. Barn- och elevhälsans ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Förskoleteamet

Förskoleteamet består av specialpedagoger, förskolecoacher och IKT-pedagog. Teamet fungerar som ett stöd för det pedagogiska arbetet inom de kommunala förskolorna.

Förskolans rektor är ansvarig för förskolans barnhälsoarbete.

Elevhälsan

Elevhälsan i kommunala skolan består av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Varje skola har tillgång till skolsköterska och skolläkare, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan har ett nära samarbete med pedagoger och skolans övriga medarbetare för att tillsammans stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Rektor är ansvarig för skolans elevhälsoarbete.

Elevhälsans medicinska insatser erbjuder elever hälsobesök som omfattar hälsosamtal och allmänna hälsokontroller. Elever erbjuds även vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Elever kan vid behov även anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

Skolteamet

I skolteamet ingår specialpedagoger, lärarcoach, IKT-pedagog och elevhälsans psykologer. Teamet finns som ett stöd för det pedagogiska arbetet inom de kommunala skolorna.

Skoldatateket

Förskoleteamets och skolteamets IKT-pedagoger ingår i skoldatateket. IKT-pedagogerna stödjer och utbildar skolornas medarbetare i användandet av digitala resurser och andra kompensatoriska läromedel utifrån ett inkluderande förhållningssätt.

För den röda tråden, helhetssynen och likvärdigheten i barn- och elevhälsans arbete på de kommunala förskolorna och skolornas arbete ansvarar verksamhetschef barn- och elevhälsan.

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster