Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Barn- och elevhälsoguide

Vad är en barn- och elevhälsoguide?

Syftet med barn- och elevhälsoguiden är att den ska användas som ett stöd för förskolor, skolor, barn/elever och vårdnadshavare genom att skapa tydlighet i hur elevhälsoarbetet kan ske. Innehållet grundar sig på internationella och nationella styrdokument samt kommunens mål.

Elevhälsoarbetet ska ha barn/elevers bästa i fokus i enlighet med Barnkonventionen. Det ska vara tydligt att elevhälsoarbetet ska genomsyras av ett salutogent förhållningssätt dvs att se det friska och finna lösningar.

Elevhälsoarbete ska vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja eleverna mot utbildningens mål. Det hälsofrämjande arbetet ska riktas mot alla barn/ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium. Särskild tyngdpunkt ska läggas vid att arbeta med de barn/ungdomar som har behov av särskilt stöd.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster