Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Barnhälsoteam (BHT)

I Håbo kommun finns Barnhälsoteamet som ger handledning/konsultation till förskolepersonal i de kommunala förskolorna. Barnhälsoteamet är ett samarbete mellan förskola, Barn- och elevhälsan och barnavårdscentralerna. Barnhälsoteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom stöd och vägledning till pedagoger. Utifrån en helhetsbild är det teamets uppgift att samordna och följa upp förskolans insatser för att skapa miljöer som främjar barnens utveckling, lärande och hälsa. 

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster