Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Flerspråkighet

Barn som nyligen har anlänt till Sverige och till Håbo  har speciella behov som kommunen måste ta hänsyn till. Bästa möjliga förutsättningar ska ges för en bra och trygg start i det nya samhället så att fortsatt integration kan främjas. Personal som möter barnen och familjerna i olika sammanhang, såsom inom förskola och skola, spelar en nyckelroll i detta.

I dagsläget har kommunen liten kunskap om hur behoven ser ut bland dessa barn och deras familjer. Kommunen vet därmed inte vad som krävs för att tillgodose behoven. Det har därför påbörjats en utredning för att erhålla kunskap om vilka behov nyanlända barn har samt om vilka resurser som efterfrågas för att tillmötesgå dessa behov. Detta för att gagna integration men också för att se till barnens rättigheter och för att stötta pedagogerna i deras arbete. 

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster