Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Plan mot kränkande behandling

I alla skolor finns en plan mot kränkande behandling. Den är till för att skolorna ska bedriva ett målinriktat arbete mot kränkande behandling av barn och elever i enlighet med skollagen 6 kap (2010:800). I den står det vidare att skolorna har en skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling. Lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn känner sig utsatt för kränkande behandling i verksamheten ska enligt skollagens (2010:800) 6 kap 10§ skyndsamt anmäla detta till rektor. Rektor ska sedan anmäla detta till huvudmannen dvs. skolnämnden, genom ett delegationsbeslut.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster