Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sekretess

Förskolor/skolor som bedrivs i offentlig regi, dvs. av kommuner, landsting och av staten, omfattas av bestämmelser om offentlighet och sekretess. Det innebär bl.a. att handlingar som kommer in till, eller upprättas, och som förvaras på förskolan/skolan är allmänna handlingar.Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter, såväl muntliga som skriftliga. Sekretessen gäller inte bara uppgifter som rör barnet/eleven utan också barnets/elevens närstående, t.ex. föräldrar och syskon. Vårdnadshavare har i regel rätt att ta del av alla uppgifter om sitt barn

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster