Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hälsofrämjande projekt i Håbos grundskolor

Barn och ledare hoppar

Grundpelarna i Hälsoprojektet är att hälsa och lärande hör ihop – mår du bra har du lättare att lära, och lärande stimulerar välmående. För att stärka hälsan hos eleverna arbetar vi med trygghet, motivation och ork. Vi fokuserar på ökad rörelse, stresshantering och goda relationer.

Vad händer just nu i projektet?

Tillsammans med elevhälsans kuratorer och skolsköterskor utvecklar vi grundskolornas hälsofrämjande årshjul. Målsättningen är att skolorna jobbar likvärdigt med olika teman i olika årskurser.

Teman är till exempel "stopp min kropp", "må bra" (kost, rörelse, sömn, stress), psykisk hälsa, sociala medier, tonårssnack och mycket mer!

Hösten 2021 och våren 2022 - Dans för hälsa

För andra året i rad erbjuder vi kursen ”Dans för hälsa”. Kursen riktar sig till tjejer i tonåren som har symptom på psykisk ohälsa såsom t.ex. magont, huvudvärk, sömnbesvär m.m. Dans för hälsa är ett samarbete mellan elevhälsan, kultur- och fritidsförvaltningen och hälsoäventyret.

Kursen är kravlös, utan uppvisningar och handlar om att dansa för sin egen skull för att må bättre. Tillsammans upplever vi rörelseglädje och gemenskap. Utvärderingarna av dansen visar på minskad oro, stress och nedstämdhet.

Kursen startade tisdagen den 29 september. Den pågår hösten 2021 och våren 2022.

Tid: Tisdagar klockan 16.00-17.30.

Plats: Fritidsgården Generator

Om Hälsoprojektet

I november 2018 startade ett 3-årigt projekt, som finansieras av statliga stimulansmedel, för riktade insatser inom området ”psykisk hälsa”. En hälsopedagog projektanställdes för att utveckla det hälsofrämjande arbetet i kommunernas grundskolor.

Hälsoprojektet ska bidra till ökad medvetenhet om det dubbelriktade sambandet mellan lärande och hälsa hos medarbetare, elever och deras vårdnadshavare.

Tillsammans med alla inblandade – pedagoger och övriga personalgrupper, skolledningar, elevhälsan och eleverna – ska hälsopedagogen finna vägar och metoder för att öka elevers självledarskap kring den egna hälsan.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta Cecilia Redegren Gomes som är projektledare.
E-postadress: cecilia.redegren-gomes@edu.habo.se

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster