Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hälsofrämjande projekt i kommunens grundskolor

Barn och ledare hoppar

Grundpelarna i Hälsoprojektet är att hälsa och lärande hör ihop – mår du bra har du lättare att lära, och lärande stimulerar välmående! För att stärka hälsan hos eleverna arbetar vi med trygghet, motivation och ork. Vi fokuserar på ökad rörelse, stresshantering och goda relationer.

Vad händer just nu i projektet?

Tillsammans med elevhälsans kuratorer och skolsköterskor utvecklar vi grundskolornas hälsofrämjande årshjul. Målsättningen är att skolorna jobbar likvärdigt med olika teman i olika årskurser.

Teman är till exempel stopp min kropp, må bra (kost, rörelse, sömn, stress), psykisk hälsa, sociala medier och tonårssnack.

Gransäterskolan är pilotprojektskola

Gransäterskolan är pilotprojektskola. Där provar vi olika hälsofrämjande insatser under läsåret 2019/2020. Bland annat rörelsepauser under lektionstid, värderings- och samarbetsövningar och andra utbildningsinsatser i klasserna som att hantera sociala medier, ensamhet, psykisk och fysisk hälsa.

Under läsåret 2020/2021 kommer fler skolor med i projektet.

Bara Dansa – startar i höst

Hösten 2020 startar kursen ”Bara Dansa Håbo” som riktar sig till 13-18-åriga tjejer som upplever psykisk ohälsa.

Kursen är ett samarbete mellan elevhälsan, kultur- och fritidsförvaltningen och Hälsoäventyret.

Här kan du läsa mer om kursen Bara Dansa

Mer om Hälsoprojektet

I november 2018 startade ett 3-årigt projekt, som finansieras av statliga stimulansmedel, för riktade insatser inom området ”psykisk hälsa”. En hälsopedagog projektanställdes för att utveckla det hälsofrämjande arbetet i kommunernas grundskolor.

Hälsoprojektet ska bidra till ökad medvetenhet om det dubbelriktade sambandet mellan lärande och hälsa hos medarbetare, elever och deras vårdnadshavare.

Tillsammans med alla inblandade – pedagoger och övriga personalgrupper, skolledningar, elevhälsan och eleverna – ska hälsopedagogen finna vägar och metoder för att öka elevers självledarskap kring den egna hälsan.

Kontaktperson

Cecilia Redegren Gomes är projektledare. Hennes e-postadress är cecilia.redegren-gomes@edu.habo.se

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

2020-05-29

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster