Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ansöka och säga upp plats för ditt barn i kommunal förskola

Du kan ansöka om en förskoleplats för ditt barn tidigast sex månader innan du vill att barnet ska börja. Barnet kan få en förskoleplats från och med sin ettårsdag. Här kan du läsa om hur du söker plats i kommunens egna förskolor, vilka regler vi har, hur du säger upp platsen, förskola på obekväm tid och hur du ansöker om du bor i annan kommun.

Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående förskola kontaktar du själv den förskola du är intresserad av.

Tre saker styr när och var ditt barn får en plats i förskolan

  • våra kö- och placeringsregler
  • vilket datum ditt barn ska börja
  • ditt barns plats i kön.

När du ansöker om plats i förskola får ditt barn ett ködatum och en ungefärlig köplats. Din köplats kan påverkas av andra barns behov av förtur och när du vill ha plats.

Du kan ansöka om en förskoleplats för ditt barn tidigast sex månader innan du vill att barnet ska börja. Barnet kan få en förskoleplats från och med sin ettårsdag.

Du ansöker om förskoleplats på kommunala förskolor i vår e-tjänst. För att kunna ansöka behöver du legitimera dig, till exempel med mobilt bank-ID. Du kan även ansöka genom att fylla i blankett.

Ansök om förskoleplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I din ansökan kan du lämna upp till tre önskemål om olika förskolor. Skriv dem i den ordning som du önskar dem.

Skriv från vilket datum du vill ha förskoleplats för ditt barn och i vilken omfattning du vill att barnet ska gå i förskolan, alltså hur många timmar i veckan.

Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående förskola kontaktar du själv den förskola du är intresserad av.

Du får besked om platserbjudande till din e-postadress och i e-tjänsten.

Om ni är två vårdnadshavare och bor på olika folkbokföringsadresser måste ni båda svara på erbjudandet. Om ni är folkbokförda på samma adress räcker det att en av er svarar.

Om du har fått plats på önskad förskola och tackar ja

Vi placerar barnet på förskolan, skickar ett beslut om placering till dig och tar bort barnet från kön.

Om du har fått plats på en annan förskola och tackar ja

Vi placerar barnet på förskolan, skickar ett beslut om placering till dig och tar bort barnet ur kön.

Du kan välja att ställa dig i kön för omplacering. Om du önskar ställa dig i omplceringskö ansöker du om förskola i e-tjänsten på samma sätt som du ansökte första gången. Vi placerar barn från omplaceringskön en gång per år. Alla barn som står i omplaceringskön till och med 31 januari innevarande år, får en plats på önskad förskola (i mån av plats) i augusti samma år.

Om du har fått plats på en annan förskola och du tackar nej

Vi tar bort barnet från kön. Du kan ansöka om förskoleplats igen i e-tjänsten och får ett nytt ansökningsdatum.

Om du inte svarar

Vi tar bort barnet från kön.

Om du inte är erbjuden någon av dina önskade förskolor beror det på att det inte finns någon ledig plats på de förskolorna.

Om du inte längre behöver förskoleplatsen säger du upp den i e-tjänsten. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag vi tar emot din uppsägning. Under den tiden betalar du för platsen, oavsett om barnet är i förskolan eller inte.

Du kan inte säga upp förskoleplatsen under perioden juni-augusti för att komma tillbaka till förskolan före den 1 oktober samma år.

Barn som på grund av familjens situation är i behov av fler timmar i förskolan, kan erbjudas utökad tid i förskolan.

Barn kan även erbjudas fler timmar i förskolan om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Du ansöker genom att fylla i vår e-tjänst som finns längre ned, du behöver även skicka med ett intyg eller en förklaring som styrker behovet.

En rektor, läkare, psykolog eller annan person i liknande befattning kan styrka barnets behov. Förskolans rektor tar beslutet om utökad tid.

Ansöka om utökad tid på grund av familjens situation eller vid behov av särskilt stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi garanterar en förskoleplats inom fyra månader (garantitid), från och med det datum du skickat in din ansökan. Om vi inte kan erbjuda plats på din önskade förskola får barnet plats på en annan förskola så nära hemmet som möjligt.

Om du ansöker tidigare än fyra månader innan önskat startdatum börjar garantitiden gälla fyra månader innan önskat startdatum. Det innebär att om du ansöker om förskoleplats 1 januari men vill ha en plats 1 juni, räknas garantitiden från och med 1 mars.

Vi försöker så långt det är möjligt att möta de önskemål som du som vårdnadshavare har när det gäller förskolan.

Så här fördelar vi lediga platser

  1. Barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling
  2. Barn har finska som modersmål och som ansöker om plats i en förskola där verksamheten delvis bedrivs på finska med finsktalande personal
  3. Barngruppens sammansättning och storlek
  4. Barn med syskon som redan är placerade på samma förskola
  5. Barn som till och med 31 januari innevarande år står i omplaceringskö
  6. Barn som har längst kötid.

Du som arbetar under obekväm arbetstid kan ansöka om barnomsorg efter förskolans ordinarie öppettider. Som obekväm arbetstid räknas kvällar, nätter och helger. 

Sammanboende föräldrar behöver inte vara gifta eller ha barn tillsammans, men båda måste arbeta obekväm arbetstid för att ni ska kunna söka.

Ansök om omsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om omsorg på obekväm arbetstid

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster